Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-19 13:58:51 5.17 MB
Tvarkų aprašai
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 5.87 MB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2022 m. 2023-02-13 19:27:58 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2021 m. 2023-02-13 19:27:58 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-13 19:27:58 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 483.85 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 4.62 MB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 127.9 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2017 m. 2023-02-13 19:27:58 7.56 MB
Tvarka atnauj. 2023-03-23 15:17:05 9.92 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB
Taisyklės
Pagrindinės mokyklos planšečių naudojimo taisyklės 2018 m. 2023-02-06 19:05:07 11.66 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-03-10 12:21:55 3.65 MB
Mokyklos vadovo darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-08 10:03:44 284.63 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-02-08 10:03:45 7.41 MB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-02-08 10:05:22 151.43 KB
Saugios elektroninės erdvės taisyklės 2018 m. 2023-02-08 10:07:47 281.67 KB
Tvarka atnauj. 2023-03-23 15:18:45 9.92 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:26:32 9.92 MB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-08 10:25:53 2.49 MB
Prašymo priimti į mokyklą forma 2023-02-08 10:25:53 91.86 KB
Prašymai
Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Tėvų prašymas dėl užsienio kalbų mokymosi 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Mokytojų dalijimosi gerąja patirtimi „Kolega-kolegai“ pamokos stebėjimo lentelė 2023-02-08 15:56:04 14.15 KB
Pagalba mokiniui
Gabių mokinių ugdymo aprašas 2022 m. 2023-02-08 11:17:37 4.19 MB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-20 15:53:08 6.76 MB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-08 11:17:37 147.77 KB
Individualios ugdymo(si) planas, aprašo priedas Nr. 1 2023-02-08 11:17:37 139.97 KB
Mokyklos vadovo, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 m. 2023-02-08 11:17:37 1.95 MB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2020 m. 2023-02-08 11:17:37 5.15 MB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas 34.24 KB
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašymas 1.27 MB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 1.59 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 570.52 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 2.72 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.38 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.03 MB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.73 MB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 891.29 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023-2025 metų strateginiam planui 2023-02-23 17:07:54 7.31 MB
2021-2023 m. m. strateginis planas 2023-02-08 10:36:53 11.11 MB
Korupcijos prevencijos programa 2021-2023 m. m. 2023-03-02 12:36:23 4.11 MB
2022-2023 m. m. ugdymo planas 2023-02-08 10:36:53 16.29 MB
2021-2022 m. m. ugdymo planas 2023-02-08 10:36:53 10.7 MB
2022 m. veiklos planas 2023-02-08 10:36:53 5.23 MB
2023-2025 strateginis planas 12.22 MB
2023 metų veiklos planas 2023-03-02 13:01:42 5.1 MB
Kiti dokumentai
Ikimokyklinio ugdymo programa 2021 m. 2023-02-15 11:02:51 8.07 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 1 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 413.96 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 526.5 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 412.12 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 3.07 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 363.9 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 414.92 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 258.69 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 2.81 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 371.38 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 436.04 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 365.61 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 2.19 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 424.42 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 401.88 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 164.05 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 1.73 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 259.55 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 204.69 KB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 238.8 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 1.29 MB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 212.4 KB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 213.85 KB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 204.65 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 1.37 MB
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 168.39 KB
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 231 KB
2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 163.77 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:34 1.64 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 1 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 538.42 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 742.16 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 648.83 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 952.2 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 764.86 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 967.8 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 691.41 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 1.1 MB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 961.69 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 928.17 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 695.38 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 1.07 MB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 942.37 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 3.37 MB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 805.73 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 3.8 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 801.04 KB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 801.58 KB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 1.3 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 478.5 KB
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 605.58 KB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 604.55 KB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 1.2 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:49 5.03 MB
2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:49 3.97 MB
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:49 2.61 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:56 2.07 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 11 ir vyresniems mokiniams 2023-02-07 22:15:35 9.74 MB
15 dienų valgiaraštis 6-10 m. mokiniams 2023-02-07 22:15:46 9.82 MB
Dokumentai
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-07 22:15:28 104.27 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. pirkimų planas 2023-02-15 16:58:39 707.42 KB
2022 m. pirkimų planas 2023-02-15 16:58:39 647.94 KB
2021 m. pirkimų planas 2023-02-15 16:58:39 200.08 KB
2020 m. pirkimų registracijos žurnalas 2023-02-15 16:58:39 9.47 MB
2020 m. mokyklos bibliotekos pirkimai 2023-02-15 16:58:39 122.2 KB
2017 m. viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-02-15 16:58:39 266.09 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimas mokykliniais autobusais grafikas
Mokyklinių autobusų važiavimo grafikai 2023 m. 2023-02-20 18:29:28 29.47 KB
Mokyklos autobusai
Mokykloje esančios transporto priemonės 2023-02-20 18:29:38 21.08 KB
Dokumentai
Mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-20 18:29:49 24.96 KB
Mokyklinių autobusų nuomos tvarka 2016 m. 2023-02-20 18:29:49 31.51 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2021-2023 m. m. 2023-03-02 12:36:23 4.11 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
2023-2025 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2023-02-21 11:21:45 1.18 MB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2020 m. 2023-02-21 11:21:45 19.29 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-21 11:21:45 696.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-02-08 15:47:30 275.52 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-02-08 15:47:30 282.78 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m. 2023-02-08 15:47:30 236.1 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m. m. 2023-02-08 15:47:30 381.6 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2019-2020 m. m. 2023-02-08 15:47:30 365.44 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2018-2019 m. m. 2023-02-08 15:47:30 1.24 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Privatumo politika 2023-02-06 21:25:13 244.11 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-03-10 12:21:55 3.65 MB
Duomenų apsaugos aprašas 2023-02-06 21:25:16 4.39 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis II pusmečio 1-10 klasių 2022-2023 m. m. 2023-02-07 19:49:03 1.29 MB
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-02-07 21:37:31 712.96 KB
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. II pusmetis 668.44 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:01 937.63 KB
2019 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:02 0.97 MB
2018 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:02 805.99 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2021 m. 2023-02-08 15:39:23 1.09 MB
Išsami vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2023-02-08 15:39:24 965.76 KB
Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. 2023-02-08 15:39:24 268.92 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2019 m. 2023-02-08 15:39:26 4.64 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2018 m. 2023-02-08 15:39:27 5.05 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2017 m. 2023-02-08 15:39:29 3.89 MB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2016 m. 2023-02-08 15:39:29 258.97 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2015 m. 2023-02-08 15:39:29 385.75 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2014 m. 2023-02-08 15:39:30 173 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaita 2013 m. 2023-02-08 15:39:30 183.25 KB