Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-19 13:58:51 5.17 MB
Tvarkų aprašai
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-01-30 10:14:57 709.5 KB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2024-03-19 14:22:53 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2024-03-19 14:20:54 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-03-19 14:21:14 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai mokyklos bendruomenės nariams 2024-03-19 14:21:55 483.85 KB
KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-09 10:22:02 28.98 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2024-03-20 06:47:49 4.36 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

2023-04-06 10:52:44 3.31 MB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 11.2 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB
Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-03-13 11:26:51 14.78 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 48.33 KB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-20 12:30:07 25.39 KB
Taisyklės
Pagrindinės mokyklos planšečių naudojimo taisyklės. 2024-03-20 12:20:59 11.66 KB
Mokyklos vadovo darbo tvarkos taisyklės 2024-03-20 12:21:20 284.63 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-03-20 12:21:55 7.41 MB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-02-08 10:05:22 151.43 KB
Saugios elektroninės erdvės taisyklės 2024-03-20 12:22:16 281.67 KB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 11.2 MB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-20 12:30:07 25.39 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-08 10:25:53 2.49 MB
Prašymo priimti į mokyklą forma 2023-02-08 10:25:53 91.86 KB
Prašymai
Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Tėvų prašymas dėl užsienio kalbų mokymosi 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Mokytojų dalijimosi gerąja patirtimi „Kolega-kolegai“ pamokos stebėjimo lentelė 2023-02-08 15:56:04 14.15 KB
Pagalba mokiniui
Gabių mokinių ugdymo aprašas 2022 m. 2023-02-08 11:17:37 4.19 MB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-20 15:53:08 6.76 MB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-08 11:17:37 147.77 KB
Individualios ugdymo(si) planas, aprašo priedas Nr. 1 2023-02-08 11:17:37 139.97 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 13:40:19 1.86 MB
Mokytojos, vykdančios direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pareigybės aprašymas 2023-04-06 15:00:24 1.27 MB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 1.59 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 570.52 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedžio, rašvedžio pareigybės aprašymas 2023-04-14 11:34:49 2.72 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.38 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.03 MB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.73 MB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 891.29 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-08-31 11:40:33 10.68 MB
2024-2026 metų strateginis veiklos planas 2024-06-07 13:45:44 2.35 MB
2024 metų veiklos planas 2024-03-19 09:39:39 39.17 KB
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA NUO 2024M. SAUSIO 1 D. 709.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2024M. BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 2024-06-05 14:56:35 639.18 KB
Kiti dokumentai
TĖVŲ PRAŠYMAS DĖL DORINIO UGDYMO (FORMA) 26 KB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-20 12:30:07 25.39 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaitos
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2022 2023-04-06 14:27:45 1.04 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2021 2023-04-06 14:27:45 1.09 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2020 2023-04-06 14:27:45 965.76 KB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2019 2023-04-06 14:27:45 4.64 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2018 2023-04-06 14:27:45 5.05 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2017 2023-04-06 14:27:45 3.89 MB
Kitos ataskaitos
2023 metų metinių ataskaitų rinkinys. 14.45 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-14 13:06:24 334.01 KB
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-31 14:07:57 358.12 KB
2023m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 365.1 KB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 388.37 KB
2023m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-18 15:23:42 26.6 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 14:07:09 1.25 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 413.96 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 526.5 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 412.12 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 3.07 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 363.9 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 414.92 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 258.69 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 2.81 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 371.38 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 436.04 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 365.61 KB
2024 m.
2024m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-14 13:06:24 334.01 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-15 11:19:25 782.44 KB
2023 m.
2023m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-05-10 10:39:18 686.49 KB
2023m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-21 14:09:01 841 KB
2023M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 917.75 KB
2023m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 831.04 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 1 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 538.42 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 742.16 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 648.83 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 952.2 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 764.86 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 967.8 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 691.41 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 1.1 MB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 961.69 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 928.17 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 695.38 KB
2024
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.22 MB
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-15 11:19:25 782.44 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 11 ir vyresniems mokiniams 2023-02-07 22:15:35 9.74 MB
15 dienų valgiaraštis 6-10 m. mokiniams 2023-02-07 22:15:46 9.82 MB
Dokumentai
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-07 22:15:28 104.27 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. pirkimų planas 2023-02-15 16:58:39 707.42 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokyklinio autobuso nuomos užsakymo lapas (FORMA) 21.19 KB
Mokinių vežimas mokykliniais autobusais grafikas
Mokyklinių autobusų važiavimo grafikai 2023 m. 2023-02-20 18:29:28 29.47 KB
Mokyklos autobusai
Mokykloje esančios transporto priemonės 2024-06-17 07:15:10 21.46 KB
Mokyklinio autobuso nuomos užsakymo lapas (FORMA) 21.19 KB
Dokumentai
Mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašas. 2024-06-17 07:16:27 24.96 KB
Mokyklinio autobuso nuomos užsakymo lapas (FORMA) 21.19 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2022 2023-04-06 14:27:45 1.04 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2021 2023-04-06 14:27:45 1.09 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2020 2023-04-06 14:27:45 965.76 KB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2019 2023-04-06 14:27:45 4.64 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2018 2023-04-06 14:27:45 5.05 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2017 2023-04-06 14:27:45 3.89 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2023. 2024-05-28 09:02:54 749.12 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pranešimo apie pažeidimą forma pranešėjams 2023-05-11 13:47:53 22.5 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurioms užimti teikiamas prašymas STT 2023-05-11 14:39:40 30.5 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2024-2026 M. 2024-03-18 14:59:22 45.94 KB
2024-2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2024-03-18 14:55:23 19.15 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2023m. 2024-02-23 08:45:47 18.55 KB
Atsakingo už antikorupcinę veiklą mokykloje funkcijos 21.38 KB
Sąrašas mokyklos darbuotojų, kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus 266.54 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
2023-2025 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2023-02-21 11:21:45 1.18 MB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2020 m. 2023-02-21 11:21:45 19.29 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-21 11:21:45 696.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-11-13 10:20:15 1.5 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Privatumo politika 2023-02-06 21:25:13 244.11 KB
Duomenų apsaugos aprašas 2023-02-06 21:25:16 4.39 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-20 13:35:35 7.14 MB
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-21 07:08:56 7.14 MB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-09-18 12:35:12 12.18 MB
2023-2024m.m. II pusmečio 1-9 klasių pamokų tvarkaraštis nuo 2023-01-29 2024-02-02 15:18:27 2.85 MB
2023-2024M. M. 1-9 KLASIŲ II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2.85 MB
2023-2024M.M. 1-9 KLASIŲ II PUSMEČIO TVARKARAŠTIS 2024-02-02 15:14:17 2.85 MB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų 2023-2024 m.m. II pusmečio tvarkaraštis 1.71 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:01 937.63 KB
2019 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:02 0.97 MB
2018 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:02 805.99 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 Atnaujinta Dydis
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.22 MB
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-07-15 11:19:25 782.44 KB