Ugdymo organizavimas

Mokslo metai Mokykloje ir Skyriuje prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d.

 • JIUG, 1-4 klasių mokiniams ugdymo proceso pabaiga - 2024 m. birželio 11 d.; ugdymo proceso trukmė - 175 ugdymo dienos.
 • 5-10 klasių mokiniams ugdymo proceso pabaiga - 2024 m. birželio 26 d.; ugdymo proceso trukmė - 185 ugdymo dienos.

Mokiniams skiriamos atostogos mokymosi dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023 m. spalio 30 d. 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) 2023 m. gruodžio 27 d. 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos 2024 m. vasario 19 d. 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) 2024 m. balandžio 2 d. 2024 m. balandžio 5 d.
Vasaros: JIUG, 1–4 kl.
5–10 kl.
2024 m. birželio 12 d.
2024 m. birželio 27 d.
2024 m. rugpjūčio 31 d.
2024 m. rugpjūčio 31 d.

Mokykla ir Skyrius dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis

Klasė

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

1-9 kl.

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 28 d.

II pusmetis

5-9 kl.

2024 m. sausio 29 d.

2024 m. birželio 26 d.

II pusmetis

JIUG, 1-4 kl.

2024 m. sausio 29 d

2024 m. birželio 11 d.

Ugdymo procesas Mokykloje ir Skyriuje organizuojamas pamokų forma:

 • JIUG vaikų veiklos ir I klasės mokinių pamoka trunka 35 minutes;
 • 2-10 klasės mokinių pamokos trukmė – 45 min.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 pamoka 8.30 – 9.15
2 pamoka 9.25 – 10.10
3 pamoka 10.20 – 11.05
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.30 – 13.15
6 pamoka 13.25 – 14.10
7 pamoka 14.20 – 15.05

Mokykla skiria ne mažiau kaip minimalų pamokų skaičių kiekvienai klasei.

Ugdymo planas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05