Biblioteka

Bibliotekininke mokykloje dirba

Danutė Miknevičienė Bibliotekininkė

7 klasės klasės auklėtoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00 – 10.00

Antradienis

8.00 – 10.00

Trečiadienis

8.00 – 10.00

Ketvirtadienis

8.00 – 10.00
Penktadienis 8.00 – 10.00

Kontaktai Telefonas 8 459 41 137

El. paštas Rašyti

Mokyklos bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja mokyklos bibliotekos veiklą:

1.1.1. planuoja, analizuoja, apibendrina mokyklos bibliotekos darbą ir atsiskaito mokyklos direktoriui;

1.1.2. komplektuoja mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą (bibliotekos fondą);

1.1.3. pagal reikalavimus tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

1.1.4. tvarko mokyklos bibliotekos fondą pagal UDK lenteles;

1.1.5. tvarko bibliotekos informacinių laikmenų fondą;

1.1.6. bibliotekos veiklai optimizuoti rengia projektus, kitais būdais ieško rėmėjų;

1.1.6. susipažįsta su kitų bibliotekų gerąja patirtimi ir pritaiko ją mokyklos bibliotekos veikloje;

2. Dalyvauja ugdant mokinių informacinius gebėjimus.

3. Organizuoja ir vykdo mokyklos bendruomenės (vartotojų) aptarnavimą:

3.1. supažindina naujus vartotojus su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, teikiamomis

paslaugomis, paaiškina kaip naudotis dokumentų fondu, informaciniais šaltiniais, katalogais, įranga,

konsultuoja ir padeda pasirinkti knygas ar kitus dokumentus;

3.2. pageidaujamų knygų išdavimą ir grąžinimą vykdo TAMO dienyne (TAMO biblioteka);

3.3. atsako į vartotojų bibliografines užklausas;

3.4. padeda mokyklos bendruomenės nariams rasti informaciją švietimo klausimais.

4. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoja ir  priima iš vartotojų atlygį už mokyklos bibliotekos fondui padarytą žalą.

5. Užtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpinasi fondo apsauga.

6. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas.

7. Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.

8. Bibliotekininkė atsakinga už mokyklos aprūpinimo vadovėliais bei mokymo priemonėmis organizavimą.

Veikla

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05