Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakingas asmuo

Monika Baguškienė Mokytoja, vykdanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcija

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Ugdymo planas

Pradinio ugdymo paskirtis

Pradinėse klasėse tęsiamas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje pradėtas vaiko fizinės, intelektinės, emocinės sričių plėtojimas, dedami vaiko santykio su aplinka, su kitais žmonėmis, su pačiu savimi pamatai.

Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokykloje vykdomos pradinio ugdymo programos. Mokinius moko mokytojai dalyko specialistai.

Mokymo organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis, savarankiškas. Mokymo kalba - lietuvių. Mokyklos uždavinys užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą.

Pradinio ugdymo programos mokytojais dirba

Mokytoja vardas, pavardė Klasė
Birutė Kairienė 2 klasė
Asta Balčiūnienė 3 klasė
Aldona Laužikienė 4 klasė
Aiva Janušauskienė 1 klasė

Pradinio ugdymo programoje dirba mokytojos

Mokytojos vardas, pavardė Pareigos
Gitana Tamošiūnaitė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Jūratė Kuliukienė
Gražina Kigaitė
Dorinio ugdymo tikybos vyresnioji mokytoja
Dorinio ugdymo etikos vyresnioji mokytoja
Zita Lukoševičienė
Laima Vaidilienė
Muzikos vyresnioji mokytoja
Muzikos vyresnioji mokytoja
Vilma Bičiūnaitė Teatro mokytoja
Greta Čeponytė Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 Antašavos pradinio ugdymo  skyrius

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05