Dokumentai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Administracijos pareigybių aprašymai
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 13:40:19 1.86 MB
Mokytojos, vykdančios direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pareigybės aprašymas 2023-04-06 15:00:24 1.27 MB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 1.59 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 570.52 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedžio, rašvedžio pareigybės aprašymas 2023-04-14 11:34:49 2.72 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.38 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.03 MB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.73 MB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 891.29 KB