Dokumentai
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-20 13:35:35 7.14 MB
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-21 07:08:56 7.14 MB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-09-18 12:35:12 12.18 MB
2023-2024m.m. I pusmečio 1-9 klasių pamokų tvarkaraštis nuo 2022-10-01 5.15 MB