Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 5.87 MB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2022 m. 2023-02-13 19:27:58 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2021 m. 2023-02-13 19:27:58 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-13 19:27:58 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 483.85 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 4.62 MB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 127.9 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

2023-04-06 10:52:44 3.31 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB