Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-01-30 10:14:57 709.5 KB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2024-03-19 14:22:53 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2024-03-19 14:20:54 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-03-19 14:21:14 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai mokyklos bendruomenės nariams 2024-03-19 14:21:55 483.85 KB
KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-09 10:22:02 28.98 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2024-03-20 06:47:49 4.36 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

2023-04-06 10:52:44 3.31 MB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 11.2 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB
Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-03-13 11:26:51 14.78 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 48.33 KB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-20 12:30:07 25.39 KB