Dokumentai
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pranešimo apie pažeidimą forma pranešėjams 2023-05-11 13:47:53 22.5 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurioms užimti teikiamas prašymas STT 2023-05-11 14:39:40 30.5 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2024-2026 M. 2024-03-18 14:59:22 45.94 KB
2024-2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2024-03-18 14:55:23 19.15 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2023m. 2024-02-23 08:45:47 18.55 KB
Atsakingo už antikorupcinę veiklą mokykloje funkcijos 21.38 KB
Sąrašas mokyklos darbuotojų, kurie privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus 266.54 KB