Dokumentai
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pranešimo apie pažeidimą forma pranešėjams 2023-05-11 13:47:53 22.5 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurioms užimti teikiamas prašymas STT 2023-05-11 14:39:40 30.5 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 M. 2023-05-11 14:59:40 1.26 MB
2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-05-11 14:55:01 1.13 MB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2023m. 2024-02-23 08:45:47 18.55 KB
Atsakingo už antikorupcinę veiklą mokykloje funkcijos 21.38 KB