Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-19 13:58:51 5.17 MB
Tvarkų aprašai
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 5.87 MB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2022 m. 2023-02-13 19:27:58 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2021 m. 2023-02-13 19:27:58 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-13 19:27:58 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 483.85 KB
Pamokų lankomumo apskaitos tvarka 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 4.62 MB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 127.9 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

2023-04-06 10:52:44 3.31 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB
Taisyklės
Pagrindinės mokyklos planšečių naudojimo taisyklės 2018 m. 2023-02-06 19:05:07 11.66 KB
Mokyklos vadovo darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-08 10:03:44 284.63 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-02-08 10:03:45 7.41 MB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-02-08 10:05:22 151.43 KB
Saugios elektroninės erdvės taisyklės 2018 m. 2023-02-08 10:07:47 281.67 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-08 10:25:53 2.49 MB
Prašymo priimti į mokyklą forma 2023-02-08 10:25:53 91.86 KB
Prašymai
Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Tėvų prašymas dėl užsienio kalbų mokymosi 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Mokytojų dalijimosi gerąja patirtimi „Kolega-kolegai“ pamokos stebėjimo lentelė 2023-02-08 15:56:04 14.15 KB
Pagalba mokiniui
Gabių mokinių ugdymo aprašas 2022 m. 2023-02-08 11:17:37 4.19 MB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-20 15:53:08 6.76 MB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-08 11:17:37 147.77 KB
Individualios ugdymo(si) planas, aprašo priedas Nr. 1 2023-02-08 11:17:37 139.97 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas 34.24 KB
Mokytojos, vykdančios direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pareigybės aprašymas 2023-04-06 15:00:24 1.27 MB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 1.59 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 570.52 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedžio, rašvedžio pareigybės aprašymas 2023-04-14 11:34:49 2.72 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.38 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.03 MB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.73 MB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 891.29 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-08-31 11:40:33 10.68 MB
2023-2025 strateginis planas 12.22 MB
2023 metų veiklos planas 2023-03-02 13:01:42 5.1 MB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėn. planas 2023-05-05 10:21:21 1.59 MB
Balandžio mėn. mokyklos bendruomenės veiklos planas 2023-04-04 09:51:46 1.04 MB
Birželio mėn. planas 2023-05-31 14:37:09 1.53 MB
Kiti dokumentai
TĖVŲ PRAŠYMAS DĖL DORINIO UGDYMO (FORMA) 26 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaitos
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2022 2023-04-06 14:27:45 1.04 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2021 2023-04-06 14:27:45 1.09 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2020 2023-04-06 14:27:45 965.76 KB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2019 2023-04-06 14:27:45 4.64 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2018 2023-04-06 14:27:45 5.05 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2017 2023-04-06 14:27:45 3.89 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-31 14:07:57 358.12 KB
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 388.37 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-31 14:07:09 1.25 MB
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 413.96 KB
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 526.5 KB
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-21 12:40:06 412.12 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 3.07 MB
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 363.9 KB
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 414.92 KB
2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:24 258.69 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 2.81 MB
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 371.38 KB
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 436.04 KB
2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:35 365.61 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 2.19 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 424.42 KB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 401.88 KB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:43 164.05 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 1.73 MB
2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 259.55 KB
2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 204.69 KB
2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:06:54 238.8 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 1.29 MB
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 212.4 KB
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 213.85 KB
2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:10 204.65 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 1.37 MB
2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 168.39 KB
2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 231 KB
2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:18 163.77 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-08 12:07:34 1.64 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-05-10 10:39:18 686.49 KB
2023m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-07-21 14:09:01 841 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 1 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 538.42 KB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 742.16 KB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:47 648.83 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 952.2 KB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 764.86 KB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 967.8 KB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:43:57 691.41 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 1.1 MB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 961.69 KB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 928.17 KB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:12 695.38 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 1.07 MB
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 942.37 KB
2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 3.37 MB
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:21 805.73 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 3.8 MB
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 801.04 KB
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 801.58 KB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:30 1.3 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 478.5 KB
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 605.58 KB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 604.55 KB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:40 1.2 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:49 5.03 MB
2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:49 3.97 MB
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:49 2.61 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-02-08 13:44:56 2.07 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 11 ir vyresniems mokiniams 2023-02-07 22:15:35 9.74 MB
15 dienų valgiaraštis 6-10 m. mokiniams 2023-02-07 22:15:46 9.82 MB
Dokumentai
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-07 22:15:28 104.27 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. pirkimų planas 2023-02-15 16:58:39 707.42 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokyklinio autobuso nuomos užsakymo lapas (FORMA) 21.19 KB
Mokinių vežimas mokykliniais autobusais grafikas
Mokyklinių autobusų važiavimo grafikai 2023 m. 2023-02-20 18:29:28 29.47 KB
Mokyklos autobusai
Mokykloje esančios transporto priemonės 2023-02-20 18:29:38 21.08 KB
Mokyklinio autobuso nuomos užsakymo lapas (FORMA) 21.19 KB
Dokumentai
Mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašas 2016 m. 2023-02-20 18:29:49 24.96 KB
Mokyklinio autobuso nuomos užsakymo lapas (FORMA) 21.19 KB
Mokyklos vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2022 2023-04-06 14:27:45 1.04 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2021 2023-04-06 14:27:45 1.09 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2020 2023-04-06 14:27:45 965.76 KB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2019 2023-04-06 14:27:45 4.64 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2018 2023-04-06 14:27:45 5.05 MB
Mokyklos vadovo metinė veiklos ataskaita 2017 2023-04-06 14:27:45 3.89 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pranešimo apie pažeidimą forma pranešėjams 2023-05-11 13:47:53 22.5 KB
Įsakymas dėl pareigybių, kurioms užimti teikiamas prašymas STT 2023-05-11 14:39:40 30.5 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 M. 2023-05-11 14:59:40 1.26 MB
2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-05-11 14:55:01 1.13 MB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2022m. 2023-05-12 13:59:39 18.48 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
2023-2025 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2023-02-21 11:21:45 1.18 MB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2020 m. 2023-02-21 11:21:45 19.29 MB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-21 11:21:45 696.63 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-02-08 15:47:30 275.52 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-02-08 15:47:30 282.78 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m. 2023-02-08 15:47:30 236.1 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m. m. 2023-02-08 15:47:30 381.6 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2019-2020 m. m. 2023-02-08 15:47:30 365.44 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2018-2019 m. m. 2023-02-08 15:47:30 1.24 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Privatumo politika 2023-02-06 21:25:13 244.11 KB
Duomenų apsaugos aprašas 2023-02-06 21:25:16 4.39 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis I pusmečio 1-9 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-19 09:43:46 12.18 MB
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-20 13:35:35 7.14 MB
Neformaliojo šveitimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-21 07:08:56 7.14 MB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-09-18 12:35:12 12.18 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:01 937.63 KB
2019 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:02 0.97 MB
2018 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-08 15:29:02 805.99 KB