Ugdymo organizavimas

Mokslo metai Mokykloje ir Skyriuje prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d.

 • JIUG, 1-4 klasių mokiniams ugdymo proceso pabaiga - 2023 m. birželio 8 d.; ugdymo proceso trukmė - 175 ugdymo dienos.
 • 5-10 klasių mokiniams ugdymo proceso pabaiga - 2023 m. birželio 22 d.; ugdymo proceso trukmė - 185 ugdymo dienos.

Mokiniams skiriamos atostogos mokymosi dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022 m. spalio 31 d. 2022 m. lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) 2022 m. gruodžio 27 d. 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos 2023 m. vasario 13 d. 2023 m. vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) 2023 m. balandžio 11 d. 2023 m. balandžio 14 d.
Vasaros: JIUG, 1–4 kl.
5–10 kl.
2023 m. birželio 8 d.
2023 m. birželio 22 d.
2023 m. rugpjūčio 31 d.
2023 m. rugpjūčio 31 d.

Mokykla ir Skyrius dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis

Klasė

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

1-10 kl.

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 31 d.

II pusmetis

5-10 kl.

2023 m. vasario 1 d.

2023 m. birželio 22 d.

II pusmetis

JIUG, 1-4 kl.

2023 m. vasario 1 d

2023 m. birželio 8 d.

Ugdymo procesas Mokykloje ir Skyriuje organizuojamas pamokų forma:

 • JIUG vaikų veiklos ir I klasės mokinių pamoka trunka 35 minutes;
 • 2-10 klasės mokinių pamokos trukmė – 45 min.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 pamoka 8.30 – 9.15
2 pamoka 9.25 – 10.10
3 pamoka 10.20 – 11.05
4 pamoka 11.35 – 12.20
5 pamoka 12.30 – 13.15
6 pamoka 13.25 – 14.10
7 pamoka 14.20 – 15.05

Mokykla skiria ne mažiau kaip minimalų pamokų skaičių kiekvienai klasei.

Ugdymo planas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05