Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis - švietimas, kodas 85.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

 • Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • Pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys

 • Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 9l.01;
 • Muziejų veikla, kodas 91.02;
 • Vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.9l ;
 • Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;
 • Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.19;
 • Sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05