Projektinė veikla
Birželio 20 dieną Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytojo Dariaus Barono vadovau...
Birželio 19 d. Alizavos pagrindinės mokyklos 5-9 klasių mokiniai, įgyvendindami tautinio i...
Birželio 14 dieną Alizavoje įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginys „Kur tas dulk...
Gegužės 20 dieną į specialų UAB „Atliekų tvarkymo centras“ automobilį Alizavoje buvo pakra...
Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvauja aplinkosauginiame projekte ir yra neab...
Vasario 28 dieną Alizavos bibliotekoje vyko medijų ir informacinio raštingumo pamokos 5, 6...
Vasario 6 dieną Alizavos pagrindinės mokyklos pirmos, antros ir trečios klasių mokiniai da...
Pamokoje „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“ ketvirtos klasės mokiniai mokėsi suprasti,...
Pamokoje „Saugus elgesys internete“ ketvirtokai susipažino su asmens duomenų rūšimis.
„5G spinduliuotė sukelia Covid-19“... „Mėnulio dieta padeda numesti 3 kg per dieną!“... „A...
Sausio 22 d. Alizavos pagrindinės mokyklos 7 ir 6 klasių mokiniai mokėsi atpažin...
Gruodžio 12 d. specialus UAB „Atliekų tvarkymo centras“ automobilis iš Alizavos pagrindinė...