Gedulo ir Vilties dienos minėjimo renginys Alizavoje

Birželio 14 dieną Alizavoje įvyko Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginys „Kur tas dulkėtas traukinys“. Šio renginio metu susirinkusieji pagerbė tremtinių ir politinių kalinių atminimą, prisiminė jų išgyvenimus, mokiniai dalijosi savo įgytomis žiniomis.

Renginys yra dalis Kupiškio rajono savivaldybės finansuojamo tautinio ir pilietinio ugdymo projekto „Aktyvus pilietiškumas“. Projekto tikslas – gilinti pilietiškumo įgūdžius ir išsamiai nagrinėti tragiškus istorinius įvykius, tokius kaip gyventojų masinis trėmimas 1941 m. birželio 14 d., sovietams okupavus Lietuvą.

Mokiniai gilinosi į tai, kaip buvo tremiami Alizavos ir aplinkinių kaimų gyventojai, kokiomis nežmoniškomis sąlygomis jie buvo išvežti, kur buvo ištremti, kokiomis gamtinėmis bei gyvenimo sąlygomis teko gyventi, ir kokius jausmus bei emocijas jie išgyveno prievarta išvežti iš savo namų ir tėvynės.

Minėjimo metu 9 klasės mokinės Eva Ardavičiūtė ir Emilija Karvelytė skaitė pranešimą apie žmogaus teisių pažeidimus, remdamiesi Dalios Grinkevičiūtės knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“. 7 klasės mokinės Viktorija Baliūnaitė ir Ugnė Kavaliūnaitė pasidalijo aplankytų Alizavos krašto tremtinių ir politinių kalinių patirtais išgyvenimais.

Renginį papuošė mokinių pagamintas trėmimo simbolis – traukinys. Nuspalvintus paveikslėlius „Gedulo ir vilties diena“ mokiniai dovanojo šventės svečiams, perteikdami žinią, kad mes prisimename tai, kas nutiko Lietuvos gyventojams, ir nors keičiasi kartos, atmintis yra gyva.

Specialiai į minėjimo renginį atvykusi Kornelija Jankauskaitė jautriai dalijosi savo tėvelių išgyvenimais tremtyje. Graudžias tremtinių dainas atliko Alizavos padalinio duetas „Lyrika“ (Sandra Guginienė ir Marijanas Remeikis).

Renginio metu tylos minute buvo pagerbtos okupantų teroro aukos.

 

Nuotraukos:
Audronė Užtupienė, Danutė Miknevičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos