Pranešimai
Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenė iškilmingai baigė 2023/2024 mokslo metus.
Gegužės 21 dieną Alizavos pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja Audronė Užt...
Kupiškio r. savivaldybė finansavo Alizavos pagrindinės mokyklos laisvalaikio užimtumo ir v...
Kupiškio r. savivaldybė finansavo Alizavos pagrindinės mokyklos tautinio ir pilietinio ugd...
Balandžio 3 d. Alizavos pagrindinėje mokykloje apsilankė Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mo...
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla, atstovaujama direktoriaus Gintaro Paškausko, pasi...
Alizavos pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniai technologijų pamokose pagamino inkilus ir...
Vasario 9 d. Alizavos pagrindinės mokyklos 8 ir 9 klasių mokiniai susitiko su Kupiškio r....
Lapkričio 23 dieną Alizavos pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai dalyvavo atliekų tvarky...
Lapkričio 16 d. - Tarptautinė tolerancijos diena. Mokiniai klasių valandėlėse, pamokose ka...
Alizavos pagrindinės mokyklos 8 ir 9 klasės mokiniai įsijungė į socialinį projektą Twinsch...
Akcijos  „Vasara su knyga“ rėmėjų dovanėlėmis pradžiuginti Alizavos pagrindinės mokyk...