Turinio auditas

91%
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
1 2024-06-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti

Direktorius prašė, kad administracijoje turi būti vienas, Eimantas paslėpė ir tau reikia išsiaiškinti kur Daiva Jukonė ir Sandra Baliūnė pagal direktorių turi būti.

Gintaras
41 2024-06-25 Projektinė veikla Rekomendacija

Perstumdyti kur ES, kur kiti.

 

Gintaras
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
22 2024-06-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Gintaras
159 2024-06-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Gintaras
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
2 2024-06-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - Daivos Jukonės darbo tel.
Kontaktinį el. pašto adresą - Daivos Jukonės darbo tel.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

Gintaras
259 2024-06-25 2020 - 2024 m. Bendrieji reikalavimai Gintaras
4 2024-06-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai 

Gintaras
6 2024-06-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Gintaras
7 2024-06-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Gintaras
9 2024-06-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Gintaras
265 2024-06-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gintaras
11 2024-06-25 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai Gintaras
12 2024-06-25 Pasiekimai Neutrali Gintaras
18 2024-06-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Gintaras
19 2024-06-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Gintaras
27 2024-06-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Gintaras
28 2024-06-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Gintaras
32 2024-06-25 1,2% parama Rekomendacija


 

Gintaras
34 2024-06-25 Ugdymas Neutrali Gintaras
35 2024-06-25 Ugdymo organizavimas Neutrali Gintaras
43 2024-06-25 Aktualu mokiniams Neutrali Gintaras
44 2024-06-25 Aktualu mokytojams Neutrali Gintaras
45 2024-06-25 Aktualu tėvams Neutrali Gintaras
46 2024-06-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Gintaras
47 2024-06-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Gintaras
52 2024-06-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gintaras
53 2024-06-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Gintaras
54 2024-06-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Gintaras
56 2024-06-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Gintaras
62 2024-06-25 Mokykla Neutrali Gintaras
63 2024-06-25 Vizija, misija Neutrali Gintaras
64 2024-06-25 Mokyklos himnas Neutrali

Prašome pateikti, gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Gintaras
68 2024-06-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Gintaras
74 2024-06-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gintaras
77 2024-06-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Gintaras
78 2024-06-25 Svetainės medis Neutrali Gintaras
79 2024-06-25 Apie mokyklą Rekomendacija Gintaras
81 2024-06-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Gintaras
82 2024-06-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Gintaras
83 2024-06-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Gintaras
86 2024-06-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Gintaras
87 2024-06-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Gintaras
104 2024-06-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Gintaras
107 2024-06-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gintaras
114 2024-06-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Gintaras
115 2024-06-25 Mokyklos simboliai Neutrali

Įdėti logotipą, kurį perpiešėm su visais failais.

Gintaras
116 2024-06-25 Tradiciniai renginiai Neutrali Gintaras
118 2024-06-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Gintaras
123 2024-06-25 Bendradarbiavimas Neutrali Gintaras
124 2024-06-25 Pamokų tvarkaraštis II pusmečio 1-9 klasių 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Gintaras
129 2024-06-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gintaras
130 2024-06-25 Slapukų politika Neutrali Gintaras
133 2024-06-25 Ugdymo aplinka Neutrali Gintaras
145 2024-06-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Gintaras
155 2024-06-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Gintaras
156 2024-06-25 Turinio auditas Neutrali Gintaras
157 2024-06-25 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Gintaras
158 2024-06-25 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Gintaras
160 2024-06-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Gintaras
161 2024-06-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos.

Gintaras
162 2024-06-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Gintaras
163 2024-06-25 Savivalda Neutrali Gintaras
165 2024-06-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Gintaras
166 2024-06-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Gintaras
168 2024-06-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Gintaras
171 2024-06-25 Priėmimas į mokyklą Rekomendacija Gintaras
174 2024-06-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Gintaras
175 2024-06-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Gintaras
177 2024-06-25 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Gintaras
178 2024-06-25 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Gintaras
179 2024-06-25 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Gintaras
180 2024-06-25 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Ar vykdote?

Gintaras
181 2024-06-25 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Gintaras
182 2024-06-25 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Gintaras
183 2024-06-25 Kiti projektai Neutrali Gintaras
192 2024-06-25 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Gintaras
193 2024-06-25 Vadovų darbotvarkė Neutrali Gintaras
194 2024-06-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Gintaras
195 2024-06-25 Atestacijos komisija Neutrali Gintaras
196 2024-06-25 Ekstremalių situacijų valdymo grupė Neutrali Gintaras
197 2024-06-25 Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė Neutrali Gintaras
198 2024-06-25 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) grupė Bendrieji reikalavimai Gintaras
199 2024-06-25 1. Planšetiniai kompiuteriai Neutrali Gintaras
200 2024-06-25 2. Universali sporto aikštelė ir atnaujintas mokyklos stadionas Neutrali Gintaras
201 2024-06-25 3. Biblioteka ir skaitykla Neutrali Gintaras
202 2024-06-25 4. Mokyklos sodas Neutrali Gintaras
203 2024-06-25 5. Mokyklos erdvės (nišos ir kt.) Neutrali Gintaras
204 2024-06-25 6. Jungtinės ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės klasė Neutrali Gintaras
205 2024-06-25 7. Kompiuterių klasė: įdiegta kelių eismo taisyklių mokymosi programa „ARS leidiniai“ Neutrali Gintaras
206 2024-06-25 8. Kilnojama jaunųjų dviračių vairuotojų treniruočių trasa Neutrali Gintaras
207 2024-06-25 9. Mopedų ir motociklų jaunųjų vairuotojų figūrinio vairavimo treniruočių aikštelė, motociklas (125 cm2), motoroleris 49 cm2 Neutrali Gintaras
208 2024-06-25 11. Mitologinis kalnas Zasinyčių miške Neutrali Gintaras
209 2024-06-25 10. Mokyklos internetinis laikraštukas Neutrali Gintaras
210 2024-06-25 Mokytojo padėjėjas Neutrali Gintaras
211 2024-06-25 Mokiniai Neutrali Gintaras
212 2024-06-25 Jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė Neutrali Gintaras
213 2024-06-25 1 klasė Neutrali Gintaras
214 2024-06-25 2 klasė Neutrali Gintaras
215 2024-06-25 3 klasė Neutrali Gintaras
216 2024-06-25 4 klasė Neutrali Gintaras
217 2024-06-25 5 klasė Neutrali Gintaras
218 2024-06-25 6 klasė Neutrali Gintaras
219 2024-06-25 7 klasė Neutrali Gintaras
220 2024-06-25 8 klasė Neutrali Gintaras
221 2024-06-25 9 klasė Neutrali Gintaras
223 2024-06-25 Apsirūpinimas vadovėliais Neutrali Gintaras
224 2024-06-25 Laikraštukas Neutrali

Į juodą meniu permesti nuorodą su external linku

Gintaras
225 2024-06-25 Projektas „Švarraštis“ Neutrali Gintaras
226 2024-06-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Gintaras
227 2024-06-25 2017 m. vykdyti projektai Neutrali Gintaras
228 2024-06-25 2016 m. vykdyti projektai Neutrali Gintaras
229 2024-06-25 Projektas „Kubas“ Neutrali Gintaras
230 2024-06-25 2021-2022 metų vykdyti projektai Neutrali Gintaras
231 2024-06-25 2019-2020 metų vykdyti projektai Neutrali Gintaras
232 2024-06-25 2018 m. vykdyti projektai Neutrali Gintaras
233 2024-06-25 Pagrindinis ugdymas Neutrali Gintaras
234 2024-06-25 Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Gintaras
235 2024-06-25 Būreliai Neutrali Gintaras
236 2024-06-25 Turizmo būrelis Neutrali Gintaras
237 2024-06-25 Judrieji žaidimai Neutrali Gintaras
238 2024-06-25 Mažųjų ansamblis Neutrali Gintaras
239 2024-06-25 Vokalinis ansamblis Neutrali Gintaras
240 2024-06-25 Jaunieji žurnalistai Neutrali Gintaras
241 2024-06-25 Skaitymo skatinimo 4 kl. Neutrali Gintaras
243 2024-06-25 Jaunųjų teisininkų būrelis Neutrali Gintaras
244 2024-06-25 Muzikos būrelį pradinių klasių mokiniams Neutrali Gintaras
245 2024-06-25 Teptukas ir guašas Neutrali Gintaras
246 2024-06-25 Dailės būrelis „Teptukas“ Neutrali Gintaras
247 2024-06-25 Drožybos būrelis Neutrali Gintaras
248 2024-06-25 Jaunasis dviratininkas Neutrali Gintaras
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
256 2024-06-25 Mokyklos vadovo metinės veiklos ataskaitos Neutrali Gintaras
258 2024-06-25 Pranešimo forma pranešėjams Neutrali Gintaras
261 2024-06-25 Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023-2024 m.m. ugdymo planas Neutrali Gintaras
262 2024-06-25 2024 Neutrali Gintaras
264 2024-06-25 2024 Neutrali Gintaras
266 2024-06-25 2024 Neutrali Gintaras
267 2024-06-25 2024 m. Neutrali Gintaras
250 2024-06-25 Mokyklos transporto nuoma Neutrali Gintaras
Audito nr. Data Kur Svarbumas Komentaras Pakomentavo
256 2024-06-25 Mokyklos vadovo metinės veiklos ataskaitos Neutrali Gintaras
1 2024-06-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti

Direktorius prašė, kad administracijoje turi būti vienas, Eimantas paslėpė ir tau reikia išsiaiškinti kur Daiva Jukonė ir Sandra Baliūnė pagal direktorių turi būti.

Gintaras
2 2024-06-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - Daivos Jukonės darbo tel.
Kontaktinį el. pašto adresą - Daivos Jukonės darbo tel.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

Gintaras
258 2024-06-25 Pranešimo forma pranešėjams Neutrali Gintaras
259 2024-06-25 2020 - 2024 m. Bendrieji reikalavimai Gintaras
4 2024-06-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai 

Gintaras
261 2024-06-25 Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023-2024 m.m. ugdymo planas Neutrali Gintaras
6 2024-06-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Gintaras
262 2024-06-25 2024 Neutrali Gintaras
7 2024-06-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Gintaras
264 2024-06-25 2024 Neutrali Gintaras
9 2024-06-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Gintaras
265 2024-06-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gintaras
266 2024-06-25 2024 Neutrali Gintaras
11 2024-06-25 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai Gintaras
267 2024-06-25 2024 m. Neutrali Gintaras
12 2024-06-25 Pasiekimai Neutrali Gintaras
18 2024-06-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai Gintaras
19 2024-06-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Gintaras
22 2024-06-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Gintaras
27 2024-06-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Gintaras
28 2024-06-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Gintaras
32 2024-06-25 1,2% parama Rekomendacija


 

Gintaras
34 2024-06-25 Ugdymas Neutrali Gintaras
35 2024-06-25 Ugdymo organizavimas Neutrali Gintaras
41 2024-06-25 Projektinė veikla Rekomendacija

Perstumdyti kur ES, kur kiti.

 

Gintaras
43 2024-06-25 Aktualu mokiniams Neutrali Gintaras
44 2024-06-25 Aktualu mokytojams Neutrali Gintaras
45 2024-06-25 Aktualu tėvams Neutrali Gintaras
46 2024-06-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Gintaras
47 2024-06-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Gintaras
52 2024-06-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gintaras
53 2024-06-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Gintaras
54 2024-06-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai Gintaras
56 2024-06-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Gintaras
62 2024-06-25 Mokykla Neutrali Gintaras
63 2024-06-25 Vizija, misija Neutrali Gintaras
64 2024-06-25 Mokyklos himnas Neutrali

Prašome pateikti, gal turite himną audio ir/ar video formatu.

Gintaras
68 2024-06-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Gintaras
74 2024-06-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Gintaras
77 2024-06-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Gintaras
78 2024-06-25 Svetainės medis Neutrali Gintaras
79 2024-06-25 Apie mokyklą Rekomendacija Gintaras
81 2024-06-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Gintaras
82 2024-06-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Gintaras
83 2024-06-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Gintaras
86 2024-06-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Gintaras
87 2024-06-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Gintaras
104 2024-06-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Gintaras
107 2024-06-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Gintaras
114 2024-06-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Gintaras
115 2024-06-25 Mokyklos simboliai Neutrali

Įdėti logotipą, kurį perpiešėm su visais failais.

Gintaras
116 2024-06-25 Tradiciniai renginiai Neutrali Gintaras
118 2024-06-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Gintaras
123 2024-06-25 Bendradarbiavimas Neutrali Gintaras
124 2024-06-25 Pamokų tvarkaraštis II pusmečio 1-9 klasių 2023-2024 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Gintaras
129 2024-06-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Gintaras
130 2024-06-25 Slapukų politika Neutrali Gintaras
133 2024-06-25 Ugdymo aplinka Neutrali Gintaras
145 2024-06-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Gintaras
155 2024-06-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Gintaras
156 2024-06-25 Turinio auditas Neutrali Gintaras
157 2024-06-25 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Gintaras
158 2024-06-25 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Gintaras
159 2024-06-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jeigu tokie yra

Gintaras
160 2024-06-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Gintaras
161 2024-06-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos.

Gintaras
162 2024-06-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Gintaras
163 2024-06-25 Savivalda Neutrali Gintaras
165 2024-06-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Gintaras
166 2024-06-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Gintaras
168 2024-06-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Gintaras
171 2024-06-25 Priėmimas į mokyklą Rekomendacija Gintaras
174 2024-06-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Gintaras
175 2024-06-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Gintaras
177 2024-06-25 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Gintaras
178 2024-06-25 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Gintaras
179 2024-06-25 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Gintaras
180 2024-06-25 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Ar vykdote?

Gintaras
181 2024-06-25 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Gintaras
182 2024-06-25 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Gintaras
183 2024-06-25 Kiti projektai Neutrali Gintaras
192 2024-06-25 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Gintaras
193 2024-06-25 Vadovų darbotvarkė Neutrali Gintaras
194 2024-06-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Gintaras
195 2024-06-25 Atestacijos komisija Neutrali Gintaras
196 2024-06-25 Ekstremalių situacijų valdymo grupė Neutrali Gintaras
197 2024-06-25 Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė Neutrali Gintaras
198 2024-06-25 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) grupė Bendrieji reikalavimai Gintaras
199 2024-06-25 1. Planšetiniai kompiuteriai Neutrali Gintaras
200 2024-06-25 2. Universali sporto aikštelė ir atnaujintas mokyklos stadionas Neutrali Gintaras
201 2024-06-25 3. Biblioteka ir skaitykla Neutrali Gintaras
202 2024-06-25 4. Mokyklos sodas Neutrali Gintaras
203 2024-06-25 5. Mokyklos erdvės (nišos ir kt.) Neutrali Gintaras
204 2024-06-25 6. Jungtinės ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės klasė Neutrali Gintaras
205 2024-06-25 7. Kompiuterių klasė: įdiegta kelių eismo taisyklių mokymosi programa „ARS leidiniai“ Neutrali Gintaras
206 2024-06-25 8. Kilnojama jaunųjų dviračių vairuotojų treniruočių trasa Neutrali Gintaras
207 2024-06-25 9. Mopedų ir motociklų jaunųjų vairuotojų figūrinio vairavimo treniruočių aikštelė, motociklas (125 cm2), motoroleris 49 cm2 Neutrali Gintaras
208 2024-06-25 11. Mitologinis kalnas Zasinyčių miške Neutrali Gintaras
209 2024-06-25 10. Mokyklos internetinis laikraštukas Neutrali Gintaras
210 2024-06-25 Mokytojo padėjėjas Neutrali Gintaras
211 2024-06-25 Mokiniai Neutrali Gintaras
212 2024-06-25 Jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė Neutrali Gintaras
213 2024-06-25 1 klasė Neutrali Gintaras
214 2024-06-25 2 klasė Neutrali Gintaras
215 2024-06-25 3 klasė Neutrali Gintaras
216 2024-06-25 4 klasė Neutrali Gintaras
217 2024-06-25 5 klasė Neutrali Gintaras
218 2024-06-25 6 klasė Neutrali Gintaras
219 2024-06-25 7 klasė Neutrali Gintaras
220 2024-06-25 8 klasė Neutrali Gintaras
221 2024-06-25 9 klasė Neutrali Gintaras
223 2024-06-25 Apsirūpinimas vadovėliais Neutrali Gintaras
224 2024-06-25 Laikraštukas Neutrali

Į juodą meniu permesti nuorodą su external linku

Gintaras
225 2024-06-25 Projektas „Švarraštis“ Neutrali Gintaras
226 2024-06-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Gintaras
227 2024-06-25 2017 m. vykdyti projektai Neutrali Gintaras
228 2024-06-25 2016 m. vykdyti projektai Neutrali Gintaras
229 2024-06-25 Projektas „Kubas“ Neutrali Gintaras
230 2024-06-25 2021-2022 metų vykdyti projektai Neutrali Gintaras
231 2024-06-25 2019-2020 metų vykdyti projektai Neutrali Gintaras
232 2024-06-25 2018 m. vykdyti projektai Neutrali Gintaras
233 2024-06-25 Pagrindinis ugdymas Neutrali Gintaras
234 2024-06-25 Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Gintaras
235 2024-06-25 Būreliai Neutrali Gintaras
236 2024-06-25 Turizmo būrelis Neutrali Gintaras
237 2024-06-25 Judrieji žaidimai Neutrali Gintaras
238 2024-06-25 Mažųjų ansamblis Neutrali Gintaras
239 2024-06-25 Vokalinis ansamblis Neutrali Gintaras
240 2024-06-25 Jaunieji žurnalistai Neutrali Gintaras
241 2024-06-25 Skaitymo skatinimo 4 kl. Neutrali Gintaras
243 2024-06-25 Jaunųjų teisininkų būrelis Neutrali Gintaras
244 2024-06-25 Muzikos būrelį pradinių klasių mokiniams Neutrali Gintaras
245 2024-06-25 Teptukas ir guašas Neutrali Gintaras
246 2024-06-25 Dailės būrelis „Teptukas“ Neutrali Gintaras
247 2024-06-25 Drožybos būrelis Neutrali Gintaras
248 2024-06-25 Jaunasis dviratininkas Neutrali Gintaras
250 2024-06-25 Mokyklos transporto nuoma Neutrali Gintaras