Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.

Monika Baguškienė

Lietuvių kalbos mokytoja Vadovė
2.

Vitalija Mikšienė

Matematikos mokytoja Narė
3.

Giedrė Bačiulienė

Chemijos mokytoja Narė

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės funkcijos

Kasmet vykdo mokyklos vidaus įsivertinimą, vykdo mokinių, tėvų, mokytojų apklausas, teikia rezultatus mokyklos bendruomenei.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05