2017 m. vykdyti projektai

LKT ir LRKM dalinai finansuotas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Skaitymo džiaugsmas: vakar, šiandien, rytoj“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė.

Įsigytos 38 el. knygos, kurios perkeltos į 10 planšetinių kompiuterių. Organizuotoa el. knygų skaitymas ir aptarimas. AB, Telia Lietuva lektorius R. Jurkuvėnas supažindino mokyklos bendruomenę su interneto grėsmėmis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Lektorė S. Riškienė vedė seminarą mokytojams apie išmaniųjų įrengimų panaudojimų galimybes. Organizuota mokinių išvyka į edukacines pamokas „Slaptoji mokykla“ ir „Senoji popieriaus gamyba“ Biržų krašto „Sėlos muziejuje. Organizuoti susitikimai su aktore- lėlininke A. Čeredaite, su dailininke S. Ach. Organizuota ekskursija į VU biblioteką ir architektūrinį ansamblį. Žiūrėtas lėlių spektaklis „Grybų karas“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Nuo Žemaitijos piliakalnių Estijos salų link“

Projekto vadovai: Irmina Puipaitė ir Eimutis Sarsevičius


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas pilietinio ir tautinio ugdymo  projektas „Dijūta kalnali, skambėk!“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

Sukurtas filmukas „Dijokalnis“, kuriame užfiksuoti senųjų gyventojų prisiminimai apie Zasinyčių miško mitologinį kalną. Organizuotas bendruomenės žygis į Dijokalnį. Organizuota folkloro šventė, edukaciniai užsiėmimai Panevėžio kraštotyros muziejuje „Siūlai siūlai, susivykit!“ ir „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“. Organizuotas protų mūšis apie Alizavos istoriją.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Pažvelk į mokyklos gyvenimą pro objektyvą!“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė.

Nupirktos 4 neriboto galiojimo licencijos filmukų kūrimo programai „Pinnacle Studio 20 plus PL/ML Box. Savanorė studentė Dalė Miknevičiūtė pravedė Alizavos pagrindinės, Skapiškio pagrindinės ir Subačiaus gimnazijos pageidaujantiems mokiniams mokymus, kaip naudotis šia programa. Gruodžio 1 d. įvyko baigiamasis renginys, mokiniai demonstravo savo sukurtus filmukus, organizuotas protų mūšis apie kiną.


Pradinių klasių mokiniai ir mokytojos dalyvauja VšĮ „Vaiko labui“ programoje „Įveikiame kartu“

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05