Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Eimutis Sarsevičius Mokytojų atstovas Pirmininkas
2.

Giedrė Bačiulienė

Mokytojų atstovė Pavaduotoja
3. Monika Baguškienė Mokytojų atstovė Sekretorė
4.

Rasa Gudonienė

Tėvų atstovė Narė
5.

Dovilė Mackevičienė

Tėvų atstovė Narė
6.

Ligita Lauckaitė

Tėvų atstovė Narė
7. Nojus Zaicevas Mokinių atstovas Narys
8.

Vakarė Baliūnaitė

Mokinių atstovė Narė
9.

Kristupas Jasčenskas

Mokinių atstovas Narė
10.

Raminta Ribokaitė

Vietos bendruomenės atstovė Narė
11.

Aistė Petrulienė

Vietos bendruomenės atstovė Narė

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • Pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metinei veiklos programai,  Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
 • Teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • Svarsto Mokyklos  lėšų naudojimo klausimus;
 • Išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • Teikia siūlymus Kupiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • Teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų vaikams ir mokiniams sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • Svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.20 – 15.05
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05