Dailės būrelis „Teptukas“

Dailės būrelį „Teptukas“ lanko 8 pirmos klasės mokiniai. Piešti visiems vaikams patinka. Mokiniai piešia tai, ką mato aplinkui, ką myli, mėgsta, apie ką svajoja. Todėl kiekvieno vaiko piešinys atspindi jų vidinį pasaulį, išgyvenimus. Dailės būrelio „Teptukas“ tikslas- puoselėjant savitą vaikų pasaulį nuosekliai ir patraukliai ugdyti dailės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką, sudaryti sąlygas kūrybinėms galioms plėtotis. Mokiniai supažindinami su skirtingų dailės priemonių ir technikų pagrindais ir skatinami išreikšti savo amžiui būdingas aktualias temas. Darbo metu nagrinėjamos gėrio ir grožio apraiškos, lavinamas kūrybiškumas, įžvalgos. Jaunieji dailininkai dalyvauja kultūriniame mokyklos, rajono, respublikos gyvenime, tarptautiniuose konkursuose.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05