2019-2020 metų vykdyti projektai

 

Įgyvendintas Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas Nr. SP2019-1-110 „Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija“. Bendra projekto vertė – 79 956,32 eurai.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Alizavos pagrindinės mokyklos esamo stadiono būklę, rekonstruojant esamus sporto paskirties inžinerinius statinius ir sudaryti palankias sąlygas ugdyti Alizavos krašto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų fizinį aktyvumą, siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto veiklas.


2020 m. rugsėjo mėn įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Praeities vertybės ateities kartoms“. Gautas dalinis finansavimas 1280 €. Projekto vadovė Danutė Miknevičienė


Įgyvendintas Kupiškio r. Jaunimo iniciatyvų projektas „Ekspedicija visureigiais: miško slepiamos vertybės“. Gautas 300 € dalinis finansavimas. Projekto vadovė Danutė Miknevičienė.


Įgyvendintas LKT dalinai finansuotas Alizavos mokyklos bendruomenės Tolygios kultūrinės raidos projektas „Knygos skonis“. Gautas 1390 € paramos finansavimas.Projekto vadovė Danutė Miknevičienė.


2019 m. Įgyvendintas LMVŠC projektas „Kūno kultūros ir fizinio aktyvaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai“. 7-10 kl. mokiniai sportuoja baseine. Projekto vadovė Jūratė Ažubalytė.


Laimėtas paraiškų konkursas Kompiuteriukų paramos fondui. Mokykla gavo BBC Micro bit kompiuterinės klasės įrangą. Projekto vadovė Rasa Šlekienė.


Įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų projektas „Atsitrauk nuo kompo!“. Gauta 300 €. Organizuotas istorinis VŠĮ „Teatriukas“ spektaklis „Žalia gyva“, rajono mokyklų futbolo turnyras, policijos mokymai apie saugią erdvę mokyklose. Projekto vadovės: soc. pedagogė Gražina Kigaitė ir mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05