Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybės užtikrinimo klausimams spręsti.

Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.

Monika Baguškienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Pirmininkė
2.

Gražina Kigaitė

Socialinė pedagogė, etikos mokytoja, mokytojo padėjėja Pavaduotoja
3.

Jūratė Kuliukienė

Lietuvių kalbos mokytoja Sekretorė

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05