Veikla » Projektinė veikla

Įgyvendintas Kupiškio r. Jaunimo iniciatyvų projektas „Ekspedicija visureigiais: miško slepiamos vertybės“. Gautas 300 € dalinis finansavimas. Projekto vadovė Danutė Miknevičienė.

                                                                                                                                                                                      

Įgyvendintas LKT dalinai finansuotas Alizavos mokyklos bendruomenės Tolygios kultūrinės raidos projektas „Knygos skonis“. Gautas 1390 € paramos finansavimas.Projekto vadovė Danutė Miknevičienė.

                                                                                                                                                                                                       

Įgyvendinamas LMNŠC projektas „Kūno kultūros ir fizinio aktyvaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai“. 7-10 kl. mokiniai sportuoja baseine. Projekto vadovė Jūratė Ažubalytė.

                                                                                                                                                                                                            

Laimėtas paraiškų konkursas Kompiuteriukų paramos fondui. Mokykla gavo BBC Micro bit kompiuterinės klasės įrangą. Projekto vadovė Rasa Šlekienė.

                                                                                                                                                                                      

 

Įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų projektas „Atsitrauk nuo kompo!“. Gauta 300 €. Organizuotas istorinis VŠĮ „Teatriukas“ spektaklis „Žalia gyva“, rajono mokyklų futbolo turnyras, policijos mokymai apie saugią erdvę mokyklose. Projekto vadovės: soc. pedagogė Gražina Kigaitė ir mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.


 

2018 m. įgyvendintas  Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuotas bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Lietuvos šimtmetis ir knygos vaikams“. Gauta 1 250 € atlygiams už dailininko Pauliaus Juodišiaus kūrybines dirbtuves, už rašytojo Vytauto V. Landsbergio autorinį kūrybos vakarą, už projekto viešinimą, išvykai į Nacionalinio dramos teatro spektaklį „Atžalynas“. Mokiniai įvairiomis formomis buvo supažindinami su reikšmingiausių knygų vaikams ir Lietuvai sąrašo knygomis. Projekto vadovė - mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.


Projektas „Kubas“

Projekto ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS'' tikslas - pasiekti, kad veiklą tobulinančių mokyklų 2019 m. matematikos PUPP rezultatų bendras vidurkis būtų ne mažesnis kaip šeši. Projekto metu mokinių pasiekimų gerinimui įgyvendinamos ne pavienės veiklos, bet inovatyvių ir šiuolaikiškų veiklų kompleksas. Projekto veiklų aktualumas grindžiamas Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, dera su šiuolaikiško visybiško ugdymo apibrėžtimi, pateikta mokyklų vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo dokumentuose. Projekte dalyvauja dvi veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla) bei konsultuojanti mokykla (Rokiškio Juozo-Tumo Vaižganto gimnazija).  Projekto pareiškėjas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Kodėl KUBAS? Matematikoje kubu vadinama trimatė figūra, kurios visos  briaunos ir kampai lygūs. Matematinių kompetencijų stiprinimo modelis KUBAS apima mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų ūgtį  (K), užduočių parinkimą, adaptavimą bei užduočių „banko“ kūrimą (UB), tikėtiną mokinių vidinės motyvacijos ir akademinės sėkmės (AS) teigiamą pokytį.


2017 m. vykdyti projektai

LKT ir LRKM dalinai finansuotas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Skaitymo džiaugsmas: vakar, šiandien, rytoj“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė.

Įsigytos 38 el. knygos, kurios perkeltos į 10 planšetinių kompiuterių. Organizuotoa el. knygų skaitymas ir aptarimas. AB, Telia Lietuva lektorius R. Jurkuvėnas supažindino mokyklos bendruomenę su interneto grėsmėmis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Lektorė S. Riškienė vedė seminarą mokytojams apie išmaniųjų įrengimų panaudojimų galimybes. Organizuota mokinių išvyka į edukacines pamokas „Slaptoji mokykla“ ir „Senoji popieriaus gamyba“ Biržų krašto „Sėlos muziejuje. Organizuoti susitikimai su aktore- lėlininke A. Čeredaite, su dailininke S. Ach. Organizuota ekskursija į VU biblioteką ir architektūrinį ansamblį. Žiūrėtas lėlių spektaklis „Grybų karas“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Nuo Žemaitijos piliakalnių Estijos salų link“

Projekto vadovai: Irmina Puipaitė ir Eimutis Sarsevičius


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas pilietinio ir tautinio ugdymo  projektas „Dijūta kalnali, skambėk!“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

Sukurtas filmukas „Dijokalnis“, kuriame užfiksuoti senųjų gyventojų prisiminimai apie Zasinyčių miško mitologinį kalną. Organizuotas bendruomenės žygis į Dijokalnį. Organizuota folkloro šventė, edukaciniai užsiėmimai Panevėžio kraštotyros muziejuje „Siūlai siūlai, susivykit!“ ir „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“. Organizuotas protų mūšis apie Alizavos istoriją.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Pažvelk į mokyklos gyvenimą pro objektyvą!“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė.

Nupirktos 4 neriboto galiojimo licencijos filmukų kūrimo programai „Pinnacle Studio 20 plus PL/ML Box. Savanorė studentė Dalė Miknevičiūtė pravedė Alizavos pagrindinės, Skapiškio pagrindinės ir Subačiaus gimnazijos pageidaujantiems mokiniams mokymus, kaip naudotis šia programa. Gruodžio 1 d. įvyko baigiamasis renginys, mokiniai demonstravo savo sukurtus filmukus, organizuotas protų mūšis apie kiną.


Pradinių klasių mokiniai ir mokytojos dalyvauja VšĮ „Vaiko labui“ programoje „Įveikiame kartu“


 2016 m. vykdyti projektai

 

LKT ir LRKM dalinai finansuotas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Šeimyninė kelionė po lietuvišką mitologiją“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

86 naujomis knygomis atnaujintas grožinės literatūros fondas. Organizuotas susitikimas su rašytoju gamtininku S. Paltanavičiumi, išvyka į LBM Rumšiškėse, edukacinės pamokos: „Kelionė į Šventąją girią“, „Senieji karpiniai“, „Pintinės juostos“, „Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka“. Panevėžio lėlių vežimas mokyklos kieme rodė spektaklį „Raudonkepuraitė“, VšĮ „Teatriukas“ teatralizuotai skaitė R. Stankevičiaus poemą „Pūgos durys“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Dijūta, kalnali“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

Organizuotas bendruomenės žygis į Dijokalnį.


Laimėta 1358€ dydžio parama iniciatyvų konkurse „Geridarbai.lt“ 

Projekto vadovė Danutė Miknevičienė

Įsigyta 4  autentiški Kupiškio krašto kostiumai vaikams. Organizuota šventė „Dijūta kalnali“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Karštos kojos 4“

Projekto vadovė: Gražina Kigaitė