Veikla » Darbo užmokestis
 
Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio bruto

darbo užmokestis už 2016m., EUR 

Direktorius 926,55
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 677,80
Bibliotekininkas 562,53
Socialinis pedagogas 350,03
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 404,61
Mokytojas 457,82
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 437,59
Kiemsargis 375
Valytojas 375
Mokytojo padėjėjas 191,31
Vairuotojas 453,84
Kompiuterinės įrangos operatorius 190
Darbininkas 375

  
  © 2017 alizava.lt | Interneto svetainių kūrimas