Veikla

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2021- 2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų  planas

pradžia 

tęsinys

pabaiga

 

Ugdymo oganizavimas 2021-2022 mokslo metais:

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę nuo 7 val. iki 18 val..

Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas
skirstomi pusmečiais.

I pusmetis

II pusmetis

Rugsėjo 1 d. - sausio 21 d.

                    Sausio 22 d. - birželio 23 d. (5-10 kl.).

                    Sausio 22 d. - birželio 9 d. (1-4 kl. ir JPUG).

 

 

II pusmečio tvarkaraštis

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 

 


       


 

Pamokų laikas:

          pradinės klasės             5-10 klasės

1.

8:30 - 9:05                 8:30 - 9:15

2.

9:15 - 10:00               9:25 - 10:10

3.

10:10 - 10:45           10:20 - 11:05

20 min. pertrauka

4.

11:05 - 11:50          11:15 - 12:00

                               20 min. pertrauka

5.

12:00 - 12:45          12:20 - 13:05

6.

12:55 - 13:30           13:15 - 14:00

7.

                               14:10 - 15:05