Veikla

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2018- 2019 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas ir priedai

Nr.1 ir Nr. 2

Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5

Nr. 6  

Nr. 7

Nr. 8, Nr. 9

Nr. 10

Ugdymo organizavimas 2018-2019 mokslo metais:

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę nuo 7 val. iki 18 val..
Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas
skirstomi pusmečiais.

I pusmetis II pusmetis
Rugsėjo 1 d. - sausio 20 d.

                    Sausio 21 d. - birželio 21 d. (5-10 kl.).

                    Sausio 21 d. - birželio 07 d. (1-4 kl. ir JPUG).

 

 

2018 - 2019 mokslo metų II pusmečio tvarkaraštis

Mokykloje  veikia dailės, medžio drožybos, miškininkų, turistų būreliai. Jaunieji turistai dalyvauja respublikinėse jaunųjų turistų stovyklose, kategoriniuose vandens ir pėsčiųjų žygiuose.

 

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 


Kompleksinio matematinių kompetencijų ugdymo modelio Kubas tvarkaraštis

 

       


 

 

Pamokų laikas:

1. 8:30 - 9:15
2. 9:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05