Veikla

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2017 - 2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas ir priedai.

 

Mokinių pažangos vertinimo tvarka nurodyta ugdymo plano 7 priede.

 

Ugdymo organizavimas 2017-2018 mokslo metais:

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę nuo 7 val. iki 18 val..
Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas
skirstomi pusmečiais.

I pusmetis II pusmetis
Rugsėjo 1d. - sausio 20d. sausio 21d. - birželio 3d.

 

2017-2018 mokslo metų I pusmečio tvarkaraštis, II pusmečio tvarkaraštis.

 

Mokykloje  veikia dailės, medžio drožybos, miškininkų, turistų būreliai. Jaunieji turistai dalyvauja respublikinėse jaunųjų turistų stovyklose, kategoriniuose vandens ir pėsčiųjų žygiuose.

 

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis


 

 

Pamokų laikas:

1. 8:30 - 9:15
2. 9:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:35 - 12:20
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05