Struktūra ir konktaktai » Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė

 

 

Reda Petkevičienė

 

 

Tėvai:

Vida Kumpelienė

Sandra Škinderytė

 

Mokytojai:

Inga Inapienė

Gražina Kigaitė

Jūratė Kuliukienė

 

Mokiniai:

Lukas Babachinas

Rusnė Baliūnaitė

Kajus Gudonis


Mokyklos tarybos veiklos aprašas pateiktas mokyklos nuostatuose, V skyriaus (Mokyklos savivalda) 32-39 skirsniuose.