Struktūra ir konktaktai » Mokyklos taryba

Mokyklos Taryba

Pirmininkė - mokytoja Svetlana Bernotienė

Pavaduotoja - mokytoja Vitalija Mikšienė

Sekretorė - mokytoja Jūratė Ažubalytė

MOKYTOJAI:

1. Zita Aukštikalnienė

2. Svetlana Bernotienė;

3. Jūratė Ažubalytė;

4. Vitalija Mikšienė.

TĖVAI:

6. Gumbinienė Agnė;
7. Liaudanskė Kristina;

8. Balčiūnienė Ingrida;

9. Bastonienė Inga;

10. Vaitiekūnas Ričardas.

MOKINIAI:

11. Osvaldas Laucius;

12. Orinta Šližytė;

13. Imantas Meškelis;

14. Matas Rasimavičius;

15. Evelina Murinaitė.

BENDRUOMENĖS ATSTOVAI:

16. Raminta Ribokaitė;

17. Laimutė Dešrienė.

Mokyklos tarybos veiklos aprašas pateiktas mokyklos nuostatuose, V skyriaus (Mokyklos savivalda) 32-39 skirsniuose.