Struktūra ir konktaktai » Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkas

 

Dalius Baronas

Mob.tel.: 8-611-45164

El. paštas: dlbaronai@gmail.com


 

Tėvai:

Sandra Baliūnienė

Rasa Gudonienė

Mokytojai:

Asta Balčiūnienė

Rita Mažylienė

Irmina puipaitė

Mokiniai:

Laurynas Balys

Justas Puzelis

Aistė Zablockytė


Mokyklos tarybos veiklos aprašas pateiktas mokyklos nuostatuose, V skyriaus (Mokyklos savivalda) 32-39 skirsniuose.