Struktūra ir konktaktai » Darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

1. Daiva Miciūnienė - komisijos pirmininkė, mokytoja;
2. Jūratė Kuliukienė - komisijos sekretorė, mokytoja;
3. Vitalija Mikšienė - komisijos narė, mokytoja;
4. Asta Balčiūnienė - komisijos narė,logopedė;
5. Gražina Kigaitė -  komisijos narė, socialinė pedagogė;
6. Rita Mažylienė - komisijos narė, mokytoja.


 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė

1. Gintaras Paškauskas - grupės vadovas,direktorius

2. Eimutis Sarsevičius - vadovo pavaduotojas, CS organizatorius

3. Sandra Baliūnienė - atsakinga užinformacijos priėmimą ir perdavimą, ūkvedė

4. Danutė Miknevičienė - narė, bibliotekininkė

5. Gražina Kigaitė - narė, soc. pedagogė


 

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė

1. Daiva Miciūnienė -  vadovė, mokytoja;
2. Vitalija Mikšienė - narė, mokytoja;
3. Rita Mažylienė - narė, mokytoja.