Struktūra ir konktaktai » Darbo grupės

 Atestacijos komisija:

1. Gintaras Paškauskas, mokyklos direktorius

2. Daiva Miciūnienė, anglų kalbos mokytoja

3. Rasa Šlekienė, dorinio ugdymo mokytoja

4. Birutė Kairienė, Antašavos mokyklos-daugiafunkcinio centro mokytoja

5. Virginija Vanagienė, Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus vedėja

 


Vaiko gerovės komisija:

1. Svetlana Bernotienė, pirmininkė

2. Gražina Kigaitė, pavaduotoja

3. Asta Balčiūnienė, narys

4. Daiva Miciūnienė, narys

5. Vitalija Mikšienė, narys 


Ekstremalių situacijų valdymo grupė:

1. Gintaras Paškauskas - grupės vadovas,direktorius

2. Eimutis Sarsevičius - vadovo pavaduotojas, CS organizatorius

3. Sandra Baliūnienė - atsakinga užinformacijos priėmimą ir perdavimą, ūkvedė

4. Danutė Miknevičienė - narė, bibliotekininkė

5. Gražina Kigaitė - narė, soc. pedagogė


               Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė:

1. Daiva Miciūnienė -  vadovė, mokytoja;

2. Vitalija Mikšienė - narė, mokytoja;

3. Rita Mažylienė - narė, mokytoja.