Naujienos » Užduotys pradinių klasių mokiniams

UŽDUOTYS DARBUI NUOTOLINIU BŪDU

Balandžio  6 d.- balandžio 10 d.

Užduotys  JIUG
Užduotys 1 klasei

Užduotys 2 klasei 

Užduotys 3 klasei

Užduotys 4 klasei 

             ANGLŲ KALBA

Užduotys 2 klasei

Užduotys 3 klasei

Užduotys 4 klasei 

            ETIKA

Užduotys 2 klasės mokiniams

Užduotys 4 klasės mokiniams

            TIKYBA

Užduotys 1 klasės mokiniams

Užduotys 2-3-4 klasės mokiniams

           MUZIKA

Užduotys 1 klasės mokiniams

Užduotys 3 klasės mokiniams

          FIZINIS UGDYMAS

Užduotys 2 ir 4 klasės mokiniams

          NEFORMALUS ŠVIETIMAS

          SKAITYMO SKATINIMO BŪRELIS

Užduotys 2 klasės mokiniams

Užduotys 4 klasės mokiniams 

                 JAUNUČIŲ ANSAMBLIS

Užduotys mokiniams 

          BIT JAUNŲJŲ KOMPIUTERISTŲ BŪRELIS

Užduotys 1 klasės mokiniams

Užduotys 2- 4 kl. mokiniams