Naujienos » Užduotys pradinių klasių mokiniams

UŽDUOTYS DARBUI NUOTOLINIU BŪDU

birželio 1 d.- birželio 5 d.

Užduotys jiug

Užduotys 1 klasei

Užduotys 2 klasei

 

Užduotys 3 klasei

Užduotys  4 klasei

             ANGLŲ KALBA

Užduotys  2 klasei

Užduotys 3 klasei

Užduotys 4 klasei

            ETIKA

Užduotys 2 klasei

Užduotys 4 klasei

            TIKYBA

Užduotys 1 klasei

Užduotys 2-3-4 klasėms

           MUZIKA

Užduotys 1 klasei

Užduotys 3 klasei

          FIZINIS UGDYMAS

Užduotys 2 ir 4  klasėms

          NEFORMALUS ŠVIETIMAS

SKAITYMO SKATINIMO BŪRELIS Užduotys 2 ir 4 klasės mokiniams

 

           JAUNUČIŲ ANSAMBLIS Užduotys

          BIT JAUNŲJŲ KOMPIUTERISTŲ BŪRELIS

Užduotys 1 klasei

Užduotys 2-4 klasėms