Naujienos » Užduotys 8-10 klasių mokiniams

UŽDUOTYS NUOTOLINIU BŪDU

Balandžio 6 d. - balandžio 10 d.

 

   Anglų kalba

Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei 

Užduotys 10 klasei 

 

 Lietuvių kalba
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei
Užduotys 10 klasei
   Rusų kalba
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
   Istorija
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasėi 

Užduotys 10 klasei 

   Ekonomika

Užduotys10 klasei 

   Pilietiškumas

Užduotys 10 klasei

   Biologija
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei 

Užduotys 10 klasei

   Matematika
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
   Fizika
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
   Informatika
Užduotys 9 klasei
Užduotys 10 klasei
    Dailė
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys
    Technologijos (mokyt. Audronė)
Užduotys 9-10 klasėms

    Etika

Užduotys 8, 9, 10 klasėms

 

    Muzika
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
     Technologijos (mokyt. Eimutis)
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9-10 klasėms

      Geografija
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
     Fizinis ugdymas
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei

    Chemija

Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei 

NEFORMALUS UGDYMAS

    Jaunųjų žurnalistų būrelis

Užduotys mokiniams

       Dramos būrelis

Užduotys mokiniams 

          Krepšinio būrelis     

Užduotys mokiniams

        Dailės ir technologijų būrelis „Mozaika

Užduotys mokiniams

Jaunųjų miškininkų būrelis „Ramalina“ 

Užduotys mokiniams 

   Vokalinis ansamblis

Užduotys mokiniams