Naujienos » Užduotys 8-10 klasių mokiniams

UŽDUOTYS NUOTOLINIU BŪDU

birželio 1d. - birželio 5 d.

 

   Anglų kalba

Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei

 Lietuvių kalba
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei
Užduotys 10 klasei
   Rusų kalba
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
   Istorija
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei

   Ekonomika

Užduotys 10 klasei

   Pilietiškumas

Užduotys 10 klasei

   Biologija
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei

 Matematika

Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys  10 klasei

   Fizika
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
   Informatika
Užduotys 9 klasei
Užduotys 10 klasei
    Dailė
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
    Technologijos (mokyt. Audronė)
Užduotys 9-10 klasėms

    Etika

Užduotys 8-9-10 klasėms

 

    Muzika
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
     Technologijos (mokyt. Eimutis)
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9-10 klasėms

      Geografija
Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei
     Fizinis ugdymas
Užduotys 8 klasei
Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei

    Chemija

Užduotys 8 klasei

Užduotys 9 klasei

Užduotys 10 klasei

NEFORMALUS UGDYMAS

    Jaunųjų žurnalistų būrelis užduotys

       Dramos būrelis užduotys mokiniams

 

     Krepšinio būrelis  užduotys   

 

 Dailės ir technologijų būrelis „Mozaikaužduotys

 

Jaunųjų miškininkų būrelis „Ramalina“ 

Užduotys mokiniams 

   Vokalinis ansamblis užduotys