Naujienos » Užduotys 5 - 7 klasių mokiniams

UŽDUOTYS NUOTOLINIU BŪDU

birželio 1 d. - birželio 5 d.

    Anglų kalba

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

    Lietuvių kalba

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

   Rusų kalba

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

   Istorija

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

   Biologija

Užduotys  7 klasei

   Matematika

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

   Fizika

Užduotys 7 klasei

   Informatika

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

   Tikyba

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6-7 klasėms

    Dailė

Užduotys 5 klasei 

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

    Technologijos (mokyt. Audronė)

Užduotys 6-7 klasėms

    Muzika

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

     Technologijos (mokyt. Eimutis)

Užduotys 5 klasei

      Žmogaus sauga

Užduotys 5 klasei

      Geografija

Užduotys 6 klasei

Užduotys 7 klasei

     Gamta ir žmogus

Užduotys 5 klasei

Užduotys 6 klasei

      Fizinis ugdymas 

Užduotys 5 klasei

Užduotys 5-6 klasėms

Užduotys 6-7 klasėms

NEFORMALUS UGDYMAS 

Jaunųjų žurnalistų būrelis užduotys 

Judrieji žaidimai  užduotys

   Dailės ir technologijų būrelis „Mozaika

Užduotys mokiniams 

Jaunųjų miškininkų būrelis „Ramalina“

Užduotys mokiniams

  Vokalinis ansamblis užduotys