Naujienos » Salamiesčio pradinio ugdymo skyrius

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU „DĖL KUPIŠKIO R. SALAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO“  2019 m. gegužės 14  d.  Nr. TS-100 

SALAMIESČIO PRADINIO UGDYMO SKYRIUS PRIJUNGTAS PRIE ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS.

Skyriuje mokosi 8 mokiniai. 

Mokytoja metodininkė Danutė Zovienė

UŽDUOTYS DARBUI NUOTOLINIU BŪDU
birželio 1 d.- birželio 5 d. 

Užduotys 1 klasei

Užduotys 3 klasei

Užduotys 4 klasei 

Anglų kalbos užduotys 3 klasei

Anglų kalbos užduotys 4 klasei

      Neformalus švietimas

Gramatikos šalyje

Spalvų pasaulis