Naujienos
STEAM mokyklų tinklo narė

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla tapo STEAM mokyklų tinko nare.STEAM  yra gamtamokslinė, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos ugdymo reforma, orientuota į kūrybiškumą ir techninę kūrybą.Ši integruota patirtinio mokymosi kryptis Europos šalyse tapusi prioritetu, pakeisiančiu ateities kartų išsilavinimą. Šiuo metu prie STEAM ugdymo prisijungusios keliasdešimt Lietuvos ugdymo įstaigų. Šio projekto iniciatorė – vyresn. informacinių technologijų mokytoja Rasa Šlekienė.

Mokinių laukia daugiau įdomesnių integruotų pamokų, įvairių veiklų ir konkursų.