Naujienos
Rajoninėje technologijų olimpiadoje – pirma vieta!

Šių metų Lietuvos mokinių technologijų olimpiados tema – „2020 Miniatiūra 20x20“.

Kupiškio r. bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų technologijų olimpiadoje dalyvavo penki Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai: Eva Ardavičiūtė (5 kl.),  Eimantas Čereškevičius (7 kl.), Milda Balnevičiūtė ir Elada Paslauskaitė (10 kl.) bei Adelė Baronaitė (8 kl.).

Pagrindinio ugdymo 7–8 ir 9–10 kl. (1-2 gimnazinė kl.) mokiniai vertinant jų darbus skirstomi į tris tikslines grupes: Mitybos, Tekstilės ir Konstrukcinių medžiagų.

Konstrukcinių medžiagų kategorijoje rajono Vertinimo komisija geriausiu pripažino Adelės Baronaitės sukonstruotą „Katiną“. Jį mokinė pagamino iš modelino, panaudojo ir audimo techniką.

 

Audronė Užtupienė, dailės ir technologijų mokytoja