Naujienos
Pažintinės dienos renginiai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti mokykloje vyko pažintiniai renginiai.

Iškilmingomis melodijomis visus pasveikino akordeonistė Rusnė Baliūnaitė.

Istorijos mokytoja Jugasė Kovaliūnienė vedė atvirą šventinę pamoką, į Lietuvos istorijos faktus įpindama Bernardo Brazdžionio eiles, pagerbdama pilietiškiausius mokinius, saldžiais prizais apdovanodama viktorinos apie Lietuvą žinovus.

  

Sporto salėje mokytoja Jūratė Ažubalytė organizavo linksmas estafetes, kurių metu mokiniai dėliojo žodį nepriklausomybė, padėjo draugui susirišti batus, gynė savo balioną nuo priešų, įveikė kitas kliūtis.

9-10 klasių berniukai, vadovaujami mokytojo Eimučio Sarsevičiaus, gamino aitvarus.

Mokytoja Audronė Užtupienė mokė pasidaryti mažus linksmus aitvariukus. Ant jų  uodegyčių mokiniai užrašė linkėjimus Lietuvai: gyvuoti ir klestėti amžinai, būti tvarkingai ir švariai, išmokti rūšiuoti šiukšles ir kt. Linksmaisiais aitvariukais buvo papuošta laiptinė.              Skaitykloje  laukė bibliotekininkės Danutė Miknevičienė ir Laimutė Dešrienė. Mokiniai sklaidė knygas ir rinko gražiausius poetų posmus apie Tėvynę. Kiekvienas, susiradęs patį gražiausią, dailiai užrašė ant spalvotos širdelės, papuošęs pirmąją raidę, nurodęs posmo autorių. Širdeles su posmais klijavo ant sienos į didelę didelę širdį. Paskui kiekvienas pasigamino po trispalvę karūną.

Pamokų pabaigoje visi susirinko linksmaisiais aitvariukais išpuoštoje laiptinėje. Ketvirtos klasės mokiniai, žodynuose suradę vienuolikos svarbiausių žodžių reikšmę, perskaitė garsiai. Tėvynė – tai gimtasis kraštas. Valstybė - organizuota politinė bendruomenė, turinti aukščiausią valdžią. Signataras - asmuo prispaudžiantis antspaudą. Vėliava – tai audeklo gabalas, naudojamas kaip simbolis. Herbas - valstybės skiriamasis ženklas, vaizduojamas vėliavoje, monetose, antspauduose. Himnas - tai iškilminga giesmė. Vytis – raitas senovės karžygis. Parlamentas – aukščiausias renkamas įstatymų leidybos ir valstybės valdžios organas. Laisvė - tai nebuvimas apribojimų, varžančių visuomeninį politinį gyvenimą. Nepriklausomybė – nuo nieko nepriklausomas.

  

5-10 klasių mokiniai perskaitė pačius gražiausius posmus apie Tėvynę: Tokia maža žemėlapy esi,/O taip brangi ir taip sava,/Kaip vasara vidurdienį šviesi/Tu, mano Lietuva! (Kostas Korsakas). Ačiū Tau už paukščius,/ kurie atneša rytą prie mano lango, / už žydrai baltą dieną/ ir saulės nutviekstus blizgančius medžių kamienus.(Aušra Raugaitė) ir kt.

Mokiniai demonstravo su informatikos mokytoja Rasa Šlekiene sukonstruotus robotukus. Garsiomis ovacijomis buvo pagerbtas rajoninės informacinių technologijų olimpiados 2 vietos laimėtojas – septintaklasis Auridas Meškelis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Miciūnienė padėkos raštais apdovanojo Kalbos savaitės renginių dalyvius ir laimėtojus. Dailyraščio nugalėtoja – aštuntokė Vesta Onaitytė.  Deklamavimo konkurso nugalėtojos - Evelina Čereškevičiūtė (6 kl.) ir Adelė Baronaitė (8 kl.).

Apsirengę paltus, visi rinkosi mokyklos stadione. Čia vyresniųjų klasių berniukai demonstravo savo aitvarų skrydį. Stiprus vėjas trukdė aitvarams aukštai ir gražiai pakilti, bet  plojimų sulaukė Jauniaus Palilionio aitvaras.

Sugrįžę į mokyklą mokiniai trispalvėmis karūnomis papuošė medžio šaką.

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė