Naujienos
Pagerbė tautosakos patriarchą Joną Balį

Tautosaka – tai žodinė liaudies kūryba: dainuojamoji, pasakojamoji ir smulkioji. Liaudies kūrybą reikia užrašyti, kad ji išliktų ateities kartoms. Tam savo gyvenimą paskyrė kupiškėnas Jonas Balys. Šiais metais jis švęstų 110 metų. Baigęs Kupiškio progimnaziją, išsimokslinęs Lietuvos ir užsienio universitetuose, šis etnologas, folkloristas, istorikas susistemino ir sukatalogavo lietuvių liaudies tautosaką, išleido daug užrašytų liaudies pasakų ir sakmių knygų.

                      Lietuvos gimtadienio išvakarėse susirinko Alizavos pagrindinės mokyklos 1-6 klasių mokiniai į šventę „Savam krašte ir tvoros žydi“, skirtą garsiajam kupiškėnui tautosakos patriarchui Jonui Baliui.

                      4 klasės mokiniai inscenizavo J. Balio užrašytą Kupiškio krašto pasaką „Šykštus ūkininkas ir gudrus bernas“. 2 klasės mokinys Dovydas Barzevičius pademonstravo piemenėlių erzinimus: „Elniškiai vogys“ ir šūkavimus „Ei gyliaj, gyliaj bizz“. Trečiaklasė Ineta Kucinaitė ir ketvirtaklasis Aidas Kernagis padainavo dvi Kupiškio krašto dainas. Šeštaklasės Evelina Čereškevičiūtė ir Rimgailė Mergiūnaitė kupiškėnų tarme papasakojo pasakų ir padavimų.

   

                      Jaunieji šventės dalyviai buvo suskirstyti į šešias komandas. Sugalvojusios  pavadinimus, išsirinkusios kapitonus, komandos susirungė protų mūšyje apie smulkiąją tautosaką. Mokiniai turėjo atlikti trijų turų užduotis: pabaigti patarles, iš pamėgdžiojimų atspėti paukščius, įminti mįsles.

                      Sunkiausia užduotis buvo mįslių įminimai. Mįslė – tai alegorinis posakis, kurio reikšmę reikia įspėti. Mįslės tradiciškai gyvavo, kaip įdomi varžymosi forma. Šios varžybos lavina loginį mąstymą, turtina vaiko žodyną: „Čiulba ulba vyturiukas, tiktai kiauras jo pilvukas.“, „Šulderiukas bulderiukas, trejais kailiniais apsivilkęs“. Geriausiai mįsles minti sekėsi Roko Vaitiekūno komandai „Ereliai“. Patarlė - trumpas posakis, kuriuo reiškiama liaudies išmintis, patariama, pamokoma: „Sviestu košės nepagadinsi“, „Kur du pešasi, trečias laimi“. Geriausiai patarles žinojo Evelinos Čereškevičiūtės komanda „Lietuvaičiai“. Lengviausiai vaikams sekėsi atpažinti paukščius iš liaudiškų pamėgdžiojimų. Lengviausiai todėl, kad dažniausiai girdima: kaip pavasarį pranašauja kielė „Paspirsiu ledą/ paspirsiu ledą/ kaip niekį, kaip niekį“; „Nieko nebijokit-/ ir aš čia pat,/ ir aš čia pat.“- čirškia žvirblis; „Kvarkt, kvarkt./ Imkit žagres art, art, art!“- kasdien kvarkia varnos.

                      Vertinimo komisija paskelbė protų mūšio nugalėtojus – komandą „Lietuvaičiai“                            ( Evelina Čereškevičiūtė (6 kl.), Paulius Šešeika (5 kl.), Ineta Kucinaitė (3 kl.), Skaistė Morozovaitė ( 3 kl.), Edvinas Zubauskas (2 kl.). Nugalėtojai apdovanoti I laipsnio šokoladiniais medaliais.   Pasakorėms Evelinai Čereškevičiūtei ir Rimgailei Mergiūnaitei ir dainininkui Dovydui Barzevičiui įteikti kelialapiai į rajoninio TRAMTATULIO konkursą.

                      Danutė Miknevičienė, Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė