Naujienos
Naujos kartos mokyklos biblioteka

M. Romerio universiteto bibliotekos direktorė Jurgita Levickienė išvardijo XXI amžiaus problemas: „Informacinės technologijos tampa pavojaus šaltiniu. Dauguma mokinių negeba orientuotis milžiniškos informacijos sraute. Virtuali erdvė- ne visada gera... Stabdomas kūrybiškumas. Skaitymo stygius veda prie teksto suvokimo problemų... Kompiuterių neužtenka, kad biblioteka būtų moderni. Reikia vaikus mokyti kūrybiškai ir tikslingai naudoti naująsias technologijas.‘‘
„Šiandieninis mokyklos bibliotekos uždavinys- mokyti jaunus žmones susiorientuoti informacijos gausoje. Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus- ieškoti, rasti, įvertinti, pateikti... Labai svarbus mokyklos vadovo požiūris į biblioteką. Labai svarbu, kad mokyklų bibliotekos bendrautų tarpusavyje“, -mokyklos bibliotekos kaip informacinės pagalbos centro funkcijas išvardijo Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
Apie mokyklos bibliotekininko darbo dieną pasakojo Mažeikių Gabijos gimnazijos  bibliotekininkė Aldona Paulauskienė: „ Biblioteka dūzgia kaip bičių avilys... Kiekviena diena skirtinga... Kasdien po 300 lankytojų. Bibliotekininkas- devynių amatų meistras: ir bibliografas, ir skaitytojų aptarnautojas, ir vadovėlių išdavėjas, ir renginių vedėjas, ir techninis konsultantas, ir mokytojas, ir psichologas, ir socialinis darbuotojas“. Tos pačios gimnazijos moksleivė Gabrielė Bubokaitė apibūdino ateities bibliotekininko savybes: „suprantantis savo darbo prasmę“, „išmanantis pasiūlą“, „susipažinęs su technologijomis“, „iniciatyvus“, „besišypsantis“, „nuolat besimokantis“.
Jonavos savivaldybės administracijos skyriaus specialistė Danutė Ragalienė nubrėžė tezes Švietimo ir mokslo ministerijai: „paskirti specialistą kuruojantį mokyklų bibliotekas,“ parengti dokumentą apibendrinantį naująją mokyklos bibliotekos veiklą“, „ akreditavimo tvarka“, „išorės audite pakoreguoti rodiklius ir bibliotekų veiklą vertinti plačiau“, „ kvalifikacijos kėlimo pasiūla mokyklų bibliotekininkams“.
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje veikia kol kas vienintelis Lietuvoje “Multicentras“. Jo veiklos rezultatais pasidžiaugė bibliotekininkė Snaiguolė Raguckienė. „Multicentre“ veikia aštuonios edukacinės laboratorijos: dizaino- konstruktorių, meno- animacijos, muzikos- karaokė, mokslo- pasaulio technologijų ir kt. Moksleiviai noriai dirba su moderniomis technologijomis, nes čia jiems nereikia atsakinėti, neribojamas išmokimo laikas. Utenos viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Lapinienė pristatė edukacinį projektą „Žaisdami mokomės“. Gavę lėšų iš Viešųjų bibliotekų inovacijų EIFIL fondo, uteniškiai sukūrė socialinį edukacinį žaidimą „Iššūkis“, kuris paskatino mokytis nemotyvuotus vaikus. Žaidimas intensyviai įtraukė 1557  penktų- septintų klasių mokinius 25 rajono bibliotekose. Dirbo 13 mokytojų kuratorių.  Žaidimo dienoraščiuose buvo klijuojami atsakymų įvertinimo lipdukai. Atsakymų į užduočių klausimus mokiniai buvo priversti ieškoti enciklopedijose, žodynuose, laikraščiuose, žurnaluose, internete, konsultuotis su dalykų mokytojais. Mokinių dienoraščius tikrino ir žaidimo įvertinimų taškus prie oficialaus pažymio pridėdavo mokytojai dalykininkai.
Daina Karlonaitė, Ugdymo plėtotės centro projekto „ Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ vadovė, pakvietė mokyklų bibliotekininkes nieko nelaukti ir tuoj pat imti kurti virtualią edukacinę biblioteką: filmuoti gerus renginius, kalbinti nusipelniusius žmones ir medžiagą talpinti internetinėse svetainėse. Tegul visas pasaulis apie juos sužino!
Iš svečių pasisakymų sužinojome apie kitų šalių mokyklų bibliotekų gyvenimą, jų darbą, naujoves, strategijas.
„Mes turime mokytis iš kitų pasaulio valstybių, o tuo pačiu ir patys rodyti jiems gerąją savo patirtį“, -kalbėjo Diljit Singh, Malaya universiteto profesorius, IASL prezidentas. Barbara Ford, viešnia iš JAV, Ilinojaus universiteto Mortensono centro direktorė, pakvietė Lietuvos bibliotekininkes „dažniau išvykti iš šalies, dirbti tarptautiniu mastu, bendrauti su profesionalais užsienyje“. Tatjana Žukova, Rusijos mokyklų bibliotekų asociacijos prezidentė, žurnalo „Mokyklos biblioteka“ vyr. redaktorė, kalbėjo kad „būtina keisti bibliotekininko įvaizdį, kuris visuomenėje susiformavęs tik kaip knygų išdavėjo“. Bibliotekininkėms  reikia pačioms pasirūpinti savo profesijos populiarinimu. Ji sakė „ bibliotekininkių mąstyme turi įvykti revoliucija. Jos turi tapti agentais, skatinančiais keistis net mokytojus.“

Sekančią dieną turėjome galimybę susipažinti su Vilniaus miesto bibliotekomis, jų darbu ir įvaizdžiu. Lankėmės S.Nėries gimnazijos, M.K. Čiurlionio menų mokyklos, M. Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekose. Jose yra į ką pažiūrėti ir ko iš jų pasimokyti.

Ši konferencija suteikė mums daug naudingos ir naujos informacijos, kuri paskatins   keistis ir tobulėti.


Danutė Miknevičienė,
Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė