Naujienos
Mokytojų lyderių organizuotas rytmetys

Vasario 18 d. projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvės, pedagogės Jūratė Ažubalytė ir Daiva Miciūnienė, prie kavos puodelio subūrė Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos mokytojus. Diskutuota ir ieškota bendrų kolektyvo susitarimų socialinių emocinių kompetencijų (savimonei, atsakingam sprendimų priėmimui, tarpusavio santykiams, socialiniam sąmoningumui, savitvardai) ugdymuisi bei savivaldaus mokymosi (mokiniai geba išsikelti mokymosi uždavinius, mokytojai geba organizuoti savivaldų mokymąsi) raiškai pamokoje.

Susipažinkite su „Dešimt susitarimų pamokai ir ne tik“ Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje.