Naujienos
Mokytojos lyderės

Kovo 21 d. Alizavos pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Jūratė Ažubalytė ir anglų kalbos mokytoja Daiva Miciūnienė su projekto „Lyderių laikas 3“ komanda dalyvavo nacionaliniame švietimo lyderystės forume „Nuo mokyklos visiems iki mokyklos kiekvienam“. Mokytojos klausėsi pranešimų apie nacionalinę pažangos sistemą, į mokymąsi įtraukiantį ugdymo turinį, 2020 m. Valstybinę švietimo strategiją ir ugdymo turinio kūrimą klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir nacionaliniu lygmeniu. Mokytojos dalyvavo diskusijose apie mokyklą visiems ar kiekvienam, mokėsi kurti kiekvienam draugišką ugdymo(si) aplinką bei tobulino savo kvalifikaciją.

Daiva Miciūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui