Naujienos
Meninio skaitymo konkursas

Meninio skaitymo dalyvius pasveikino ketvirtos klasės mokiniai. Jie išradingai perskaitė Vytauto V. Lansbergio nuotaikingą paskaitą apie jaustukus iš „Rudnosiuko istorijų“. Meninio skaitymo konkurse varžėsi 7 dalyviai. Komisija vertino dalyvių teksto mokėjimą, intonaciją, raišką, laikyseną, kontaktą su žiūrovais. Daugiausiai taškų surinko septintos klasės mokinė Rusnė Baliūnaitė, skaičiusi Henriko Nagio „Vilniaus baladę“. Labai gražiai pasirodė devintos klasės moksleivė Aistė Zablockytė. Ji deklamavo Henriko Radausko eiles „Dainos gimimas“. Trečiąją vietą komisija paskyrė Auritai Trasykytei, kuri padeklamavo eilėraštį „Gimtinė“. Visi dalyviai apdovanoti mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko padėkomis, o nugalėtojai dar ir atminimo dovanėlėmis. Konkursą organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratė Kuliukienė ir Rita Mažylienė.