Naujienos
Kaip sudominti mokinius kūryba?

Alizavos pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Audronė Užtupienė rekomenduoja metodus, kaip pasinaudojant video formomis iliustruoti eilėraštį.
Mokinių kūrybą galima pamatyti mokyklos laikraštuke
https://sratinukas.wixsite.com/sratinukas1/single-post/video-eil%C4%97ra%C5%A1tis