Naujienos
Informacija dėl pamokų pateisinimo

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-568 pakeitė ankstesnį 1999 11 29 įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos". Tai reiškia, kad medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria pateisinamas vaikų ir moksleivių neatvykimas į ugdymo įstaigą, ugdymo institucijoms nebebus išduodama.

Praleistas mokslo dienas dėl vaiko ligos, pateisins tėvai. Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu (prašymas) dėl vaiko ligos laikotarpio pateisinimo yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis bus pateisinamos praleistos pamokos.

Vaikui susirgus, ne vėliau kaip tą pa patį rytą tėvai (globėjai) informuoja klasės auklėtoją/mokytoją apie vaiko ligą. Mokiniui pasveikus tėvai (globėjai) užpildo reikiamą prašymo formą „Dėl pamokų pateisinimo“ ir perduoda ją klasės auklėtojui/mokytojui.

Tikimės sklandaus bendradarbiavimo ir konstruktyvaus požiūrio į permainas.