Naujienos
Informacija apie streiką

2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga organizuoja 2 valandų įspėjamąjį streiką. Mokykloje veikianti profesinė organizacija dalyvauja streike.

2019 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašytas susitarimas tarp mokyklos administracijos ir profesinės organizacijos. Profesinė  organizacija įsipareigoja informuoti 8, 9, 10 klasių ugdytinių tėvus apie 2019-11-28 vyksiantį švietimo šakos įspėjamąjį streiką per TAMO dienyną ir mokyklos internetinę svetainę  išplatindama pranešimus.  Pedagogai  įsipareigoja, pasibaigus švietimo šakos streikui, koreguodami ugdomosios veiklos ir mokomųjų dalykų ilgalaikius bei trumpalaikius planus įvykdyti ugdymo plano reikalavimus.

Ugdomąją veiklą organizuoti pagal pakoreguotą 2019-11-28 pamokų tvarkaraštį 8, 9, 10 klasių mokiniams:

1 pamoka – 8 ir 9 klasių mokiniai matematikos kabinete žiūri filmą (atsakinga mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė).

2 pamoka – 10 klasės mokiniai matematikos kabinete žiūri filmą (atsakinga mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė).

3 - 7 pamokos 8, 9 10 klasių mokiniams vyksta pagal nuolatinį pamokų tvarkaraštį.

JIUG, 1- 7 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal nuolatinį pamokų tvarkaraštį.