Naujienos
Gerosios patirties konferencija Alizavos mokykloje

Rugsėjo 13 dieną Alizavos pagrindinėje mokykloje VšĮ „Drąsinkime ateitį“  surengė konferenciją „Gerosios patirties sklaida- netradicinių, neformalaus ugdymo priemonių diegimas ugdant socialiai aktyvų ir atsakingą, naujovėms imlų jauną žmogų“. Konferencijoje dalyvavo ir alizaviečių kaimynai- Palevėnėlės ir Salamiesčio mokyklų mokytojai ir mokiniai.

                      Su mokinukais bendravo žurnalistė Giedrė Armalytė. Ji supažindino su „Drąsinkime ateitį“ projekto iniciatyvomis, pakvietė moksleivius burtis socialiniame tinkle „Mes nestabdom“. Žaisdama su mokiniais Giedrė mokė juos komandinio darbo, lyderystės, retorikos meno. Išrinkti mokyklos lyderiai- devintokė Dalė Miknevičiūtė ir septintokė Andrėja Vareikaitė.

                      Skaitykloje susibūrę mokytojai kartu su projektų vadovu Zigmu Nagiu aptarė elektroninę Rimantės Šalaševičiūtės knygą „Teisės ir pareigos“, profesinio parengimo testą, e- knygą „Verslumo ugdymas: simuliaciniai žaidimai ir užduotys“.  Zigmas konferencijos dalyvius supažindino su naujaisiais leidiniais „Prevencinių projektų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose“, „Bendrųjų vaiko gebėjimų įvertinimas“. Kiekvienas mokytojas gavo po 3 specializuotas video paskaitas: 1) „Lyderystė ir motyvacija“; 2) „Santaupos ir išlaidos“, „Asmens biudžetas“, „Kur dingsta pinigai?“;  3)„Retorikos pagrindai“, „Menas įsitikinti“, „Kaip atrasti bendraminčių?“, „Informacijos sklaida“. „Drąsinkime ateitį“ projektų vadovas  pakvietė alizaviečius net į 21 renginį: į virtualų istorijos egzaminą, į Konstitucijos egzaminą, į konferenciją Seime „Pilietiškumo ugdymas mokykloje ar įmanoma meilė Tėvynei“, į seminarą mokytojams Klaipėdoje „Kūrybiškumo skatinimas per meninę veiklą“, į Žinių radijo laidas sekmadieniais, į Verslumo savaitę, į akciją „Jaunimas - už Laisvę!“ į EEPA akciją „Tinkamai atsikratykime elektroninių atliekų!“ ir kt.

                      Ir mokytojai, ir mokiniai patenkinti konferencija, dėkingi organizatoriams už suteiktas žinias bei puikias metodines priemones.

 

                      Danutė Miknevičienė