Naujienos
Direktoriaus metinės veiklos ataskaita

Susipažinkite su Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintaro Paškausko 2018 m. veiklos ataskaita. Žiūrėti čia: