Naujienos
Alizavos mokykla gaus kompiuteriukų klasės įrangą

Alizavos pagrindinės mokyklos informatikos mokytoja Rasa Šlekienė laimėjo Kompiuteriukų paramos fondo paraiškų konkursą. Sausio mėnesyje mokyklai bus įteikta BBC Micro:bit kompiuteriukų klasės įranga. Projekto organizatoriai su mokytoja aktyviai bendradarbiaus visus 2019 metus, o gruodžio 18 d. suorganizavo BONUS pamoką, kurią pravedė savanoris Paulius Velesko, programuotojas iš Čikagos.

   

Svečias 5-7 klasių mokiniams pravedė integruotą matematikos ir IT pamoką „ Skaičius Pi, panaudojant BBC Micro: bit kompiuteriukus“. Paulius papasakojo apie save, apie savo darbą su superkompiuteriais, apie superkompiuterių panaudojimą. Paaiškino apie skaičiaus Pi panaudojimą matematikoje. Naudodami kompiuteriukus mokiniai suprogramavo žaidimą skaičiaus Pi reikšmei skaičiuoti.

 

Danutė Miknevičienė, mokyklos bibliotekininkė