Naujienos
„Vasaros lyderių akademijoje“

Net keturi aktyvūs Alizavos pagrindinės mokyklos mokiniai: Dalė Miknevičiūtė, Andrėja Vareikaitė, Aldas Kavaliauskas ir Armandas Ablėnas,- liepos 23-29 dienomis stovyklavo projekto „Neformalaus ugdymo iniciatyvų sistemos „Drąsinkime ateitį“, skirtos asmenybės bendrųjų gebėjimų ugdymui, diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, stovykloje Giruliuose „Vasaros lyderių akademija“. Kartu su kitais 108 Lietuvos mokyklų mokiniais jie išklausė „Komandinio darbo“, „Meno diskutuoti“, „Idėjų generavimo“ ir „Organizatoriaus ABC“ teorinius bei praktinius kursus. Jaunuoliai aktyviai dalyvavo kūrybinių, sportinių, interaktyvių, orientacinių užduočių vykdyme, diskusijose, įgijo organizacinių žinių bei gebėjimų, išmoko dirbti komandoje ir sutarti tarpusavyje, konstruktyviai diskutuoti, išmoko ne tik kurti, bet ir įgyvendinti sukurtas idėjas.
Patirti įspūdžiai išliks visam gyvenimui.

Danutė Miknevičienė,
Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė