Naujienos
2019 m. birželio mėn. 20 d. mokykloje vyks Mokinių Tarybos ir Prezidento rinkimai.

Rinkimų organizavimo tvarka.

Iki gegužės 28 d. klasėse iškeliami kandidatai (5 kl. – 1; 6 kl. -2; 7 kl. – 2; 8 kl. – 3; 9 kl. – 3) į Mokyklos Tarybą ir po vieną kandidatą(ę) iš 6-9 kl.  į Mokinių Tarybos prezidentus. Jų vardai ir pavardės gegužės mėn. 29 d. perduodami pilietinio ugdymo mokytojai Jugasei Kovaliūnienei.
Kandidatai į Mokinių Tarybą ir Prezidentus, padedami klasių vadovų ir klasės draugų, parengia agitacinius 2-3 min. prisistatymus, juos 5-10 kl. mokiniams aktų salėje pristatys birželio mėn. 20 d. Galima agitacija ir mokyklos stenduose jau nuo gegužės mėn. 29 d.
8-9 klasių mokiniai parengia rinkėjų (5-10 kl. mokinių) abėcėlinius sąrašus ir balsavimo biuletenius (balti biuleteniai – Mokyklos Tarybos kandidatams; spalvoti - Prezidentui) iki birželio mėn. 12 d.( atsakingos Ugnė Užusenytė ir Milda Balnevičiūtė).
Rinkimų komisija: Paulius Šešeika, 5 kl. , Eimantas Čereškevičius ,6 kl., Egidijus Ablėnas, 7 kl.; Martynas Kucinas, 8 kl. ; Elada Paslauskaitė, 9 kl., Violeta Tautavičiūtė, 10 kl., pirmininkė mokytoja Vitalija Mikšienė.
Meninė dalis agitacijos metu – atsakingi 7-8 kl. mokiniai ir muzikos bei dailės mokytojos.
Po agitacijos vyks debatai, kandidatai atsakys į klausimus, klausimų pasirenkite iš Mokyklos Tarybos nuostatų, debatų vadovė mokytoja J. Kovaliūnienė.
Po pertraukos, apie 11-12 val., vyks visuotiniai, laisvi, slapti, lygūs ir tiesioginiai 5-10 kl. mokinių balsavimai.
Po pietų pertraukos balsavimo rezultatų skelbimas. Mokyklos Mokinių Tarybos ir Prezidento sveikinimai.
Ekskursija

Jugasė Kovaliūnienė, pilietiškumo mokytoja