Mokyklos vizija ir istorija

Mokyklos vizija

 

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla – mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė-savo veiklą grindžianti demokratiniais principais, ugdymo procese taikanti pažangias technologijas, puoselėjanti etninę kultūrą, auginanti emociškai brandžią ir fiziškai aktyvią asmenybę šiuolaikiniam besikeičiančiam gyvenimui.

 

Mokyklos misija

 

Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti mokinį, suteikiant jam kokybišką  pradinį, pagrindinį išsilavinimą.  

 

Mokyklos istorija

 

Mokyklos atributika