Naujienos
Susipažinome su Lietuvos pokario istorija

Stovykloje buvome skatinami domėtis Lietuvos pokario istorija. Vyko paskaitos  apie partizaninės kovos taktiką ir bunkerių ypatybes, susitikimai: su projekto „Misija- Sibiras“ misioniere, politiniu kaliniu; demonstruojami filmai apie tremtinius. Organizuota ginklų ir kitos karinės technikos paroda.
Stovykloje išmokome daug naudingų dalykų: rišome skautiškus mazgus, išmokome suteikti nukentėjusiam pirmąją pagalbą: atlikti dirbtinį kvėpavimą, tvarstyti žaizdas ir kt. Išmokome kariškai žygiuoti. Vyko daug sportinių užsiėmimų bei varžybų. Žaidėme krepšinį, futbolą, tinklinį, badmintoną ir t.t. Dalyvavome įdomiose estafetėse ir net naktiniame žygyje. Patyrėme daugybę teigiamų emocijų, susiradome naujų draugų, pasikrovėme energijos.
Ačiū projekto organizatoriams ir stovyklos vadovams už padovanotą nuostabų laiką!
Ačiū mokytojai Audronei Užtupienei, paskatinusiai dalyvauti konkurse.

 

 

Dalė Miknevičiūtė
Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokyklos 9 klasės mokinė