Naujienos
Rašytojo diskusija su skaitytojais

 

 

Visus nustebino dešimtokai, išradingai suvaidinę ištraukas iš „Baltų durų“.

                      Knygos autorius atskleidė romano atsiradimo idėją, papasakojo apie pažintį su tikrais Lietuvos narkomanais, apie nuodugniai išanalizuotus jų dienoraščius. Šio romano aptarimas buvo savotiška prevencija prieš narkotikus. Diskusijoje išryškėjo pagrindinė mintis: labai pavojinga pasiduoti blogų draugų įtakai. „Visiems,kurie nemoka teisingai susidėlioti minčių galvoje“ būtina perskaityti „Baltas duris“. Autorius pabrėžė, kad narkomanas sugriauna ne tik savo, bet ir kitų gyvenimą, jis negali net mylėti.

                      Mokiniai klausinėjo, o rašytojas pasakojo. Apie savo „vaikų rašytojo kursus“ tarybiniame „Pionieriaus“ laikraštyje. Apie mėgstamiausią kūrybos kampelį. Apie, berašant, atsirandančias kūrybos duobes. Apie mažą ir gerą berniuką mokykloje, kurį mylėjo visi mokytojai, nors jam ir sunkokai sekėsi tikslieji mokslai. Apie visais laikais egzistuojančius „geriečius ir blogiečius“ . Apie tai, kad šiandien „geriečiai“, ko gero,- geresni, o „blogiečiai“- blogesni. Apie pomėgius grybauti, keliauti, skaityti knygas. Apie knygų skaitymo svarbumą.

                      Alizaviečiai,perskaitę Metų rinkimų knygas, sukūrė jų iliustracijas, pagamino skirtukų.Svečias išrinko jam labiausiai patikusią iliustraciją bei skirtuką ir apdovanojo jų autorius. Pastarieji savo kūrinius įteikė rašytojui prisiminimui.

                      Nuoširdi ir šilta diskusija užsibaigė tikra knygų muge. Prie rašytojo atvežtų knygų nusidriekė ištisa eilė.

                      „Baltos durys“ Alizavos mokyklos bibliotekoje tapo svarbiausia knyga.

 

 

 

                      DanutėMiknevičienė,

                       Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė