Naujienos
Pilietiškumo pamoka

Sausio 10 d. istorijos mokytoja Jugasė Kovaliūnienė vedė atvirą pilietiškumo pamoką, skirtą Laisvės gynėjų dienai atminti.

Pamoka prasidėjo visuotine tautine giesme. Mokytoja pabrėžė 1991 m. Sausio 13 d. įvykių svarbą Lietuvos istorijai. Šeštos ir aštuntos klasių mokiniai pasakojo, ką teko patirti mūsų broliams ir sesėms 1991m. Sausio 13- osios naktį. Mokiniai pasakojo apie kiekvieną iš keturiolikos žuvusiųjų, uždegė keturiolika atminimo žvakučių. Pagerbė jų atminimą tylos minute.

Mokytoja pakvietė vaikus diskusijai, kas yra didvyris. Mokiniai vardijo, kad tai žmogus, darantis kitiems gerus darbus, nebijantis pasiaukoti savo šalies labui, tai labai drąsus žmogus. Mūsų tautos didvyriai- keturiolika žuvusiųjų už Lietuvos laisvę. Visi jie paprasti žmonės, ne garsenybės, ne elitas, dauguma – buvę tremtiniai.

Mokytoja vaikų paklausė: „Kas yra laisvė?“ Mokiniai vardijo, kad laisvė yra tada, kai gali laisvai kalbėti lietuviškai, kai laisvai gali reikšti savo nuomonę, kai gali būti savimi, kad laisvė – tai nepriklausomybė. Pradinių klasių mokiniai perskaitė gražų eilėraštuką apie laisvę. Mokytoja paaiškino, kad laisvė – tai kiekvienos tautos gerovės šaltinis. Netekęs laisvės negali augti ir tobulėti. Pati didžiausia bausmė yra laisvės atėmimas.

Visi kartu padainavę E. Masytės dainą „Laisvė“, mokiniai nulenkė galvas žuvusiems didvyriams ir prisiekė visomis jėgomis ginti Tėvynės laisvę, ją labai mylėti ir neišvykti gyventi į užsienį.

Mokytoja paprašė vaikų parašyti laiškus žuvusiesiems už Lietuvos laisvę.

 

Mokyklos bibliotekininkė                                      Danutė Miknevičienė